top of page
JXIA3005.JPG

AFTER SCHOOL TARIAN

Programul After-School Tărian face parte din proiectul Roma Incluzion and Development care este un proiect pentru dezvoltarea educațională și socială a copiilor care provin din familii defavorizate social din comunitatea Girișu de Criș și Tărian .
Acest proiect este implementat de Dorcas Aid România în parteneriat cu Centrul Creștin Betania, Primăria Girișu de Criș și Școala Gimnazială nr 1 din Tărian.

În primii  ani ne-am axat pe activități de after - school cu elemente de dezvoltare și incluziune socială. Apoi, rezultatele din proiect ne-au încurajat să continuăm cu o nouă etapă, dar de data aceasta mai complexă. Am inclus în activități și colaborarea cu părinții și cu alți actori locali cu scopul de a crea un mediu favorabil pentru dezvoltarea celor care sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială.
Activitățile principale ale proiectului s-au realizat ținând cont de 6 domenii esențiale:
(1) educația copiilor și a părinților;
(2) facilitarea accesului la angajare a părinților romi;
(3) prin educația sanitară Contribuim la dezvoltarea unor deprinderi igienico-sanitare ale copiilor și părinților;
(4) îmbunătățirea condițiilor de trai prin asistență și sprijin pentru un trai decent;
(5) incluziunea socială în comunitate este un element important prin care romii și românii participă împreună la diferite acțiuni sau evenimente în comunitate;
(6) proiectul include și o parte de lobby și advocacy prin care milităm drepturile celor care provin din medii defavorizate.

Scăderea ratei de abandon școlar și a absenteismului, mobilizarea în comunitate și implicarea actorilor locali constituie normalitatea acestui proiect de dezvoltare comunitare și eradicare a sărăciei.
Proiectul de after-school se derulează in scoală locală, după terminarea orelor de curs, asociația noastră nedispunând in acest moment de un sediu local.
Beneficiari directi:
-Copiii din mediul defavorizat social -80 pers
-Familii defavorizate social-50 fam
Beneficiari indirecți:
-Comunitatea romă-500 pers
-Comunitatea Girișu de Criș -3500 pers
Programul ofera:
- suport educațional , zilnic, 2 ore după scoală ( after school ) pentru copii
- o masa calda zilnic pentru copii
- consiliere pentru familii: -
  • în vederea îmbunătățirii nivelului de trai
  • în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai igienico-sanitare din locuinta
  • în vederea accesarii de locuri de munca
- posibilitatea participării la întâlniri săptămânale , de tip club pentru copii , in care aceștia au posibilitatea de a învața și deprinderi de viată: bune maniere, principii de igiena, principii de morala creștină , cântece si  jocuri recreative
- o tabără de vara pentru copiii cu fervența foarte buna si rezultate școlare îmbunătățite
-suport material oferit atât copiilor cât și familiilor acestora: rechizite școlare, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente, produse de igiena etc.
bottom of page