top of page
Caută

06 Iunie


Deutoronom 11, Psalm 95-96 

DEUTERONOMUL 11

Aducerea aminte de minunile făcute de Dumnezeu cu poporul Său

1Să iubești dar pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești totdeauna învățăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui. 2Recunoașteți astăzi – ce n-au putut recunoaște și vedea copiii voștri – pedepsele Domnului Dumnezeului vostru, mărimea Lui, mâna Lui cea tare și brațul Lui cel întins, 3semnele Lui și faptele pe care le-a săvârșit în mijlocul Egiptului împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și împotriva întregii lui țări. 4Recunoașteți ce a făcut El oștirii Egiptului, cailor lui și carelor lui, cum a făcut să vină peste ei apele Mării Roșii, 5când vă urmăreau, și i-a nimicit pentru totdeauna; 6ce v-a făcut în pustie, până la venirea voastră în locul acesta; ce a făcut lui Datan și lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul și-a deschis gura și i-a înghițit, cu casele și corturile lor și cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel. 7Căci ați văzut cu ochii voștri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul. 8Astfel, să păziți toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteți pune mâna pe țara în care veți trece ca s-o luați în stăpânire 9și să aveți zile multe în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da, lor și seminței lor, țară în care curge lapte și miere. 10Căci țara în stăpânirea căreia vei intra nu este ca țara Egiptului, din care ați ieșit, unde îți aruncai sămânța în ogoare și le udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavat. 11Țara pe care o veți stăpâni este o țară cu munți și văi, care se adapă din ploaia cerului; 12este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii, de la începutul până la sfârșitul anului. 13Dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă-I veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, 14El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie, și-ți vei strânge grâul, mustul și untdelemnul; 15de asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca și te vei sătura. 16Vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă abateți ca să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor. 17Căci atunci Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră; ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie; pământul nu și-ar mai da roadele și ați pieri curând din țara aceea bună pe care v-o dă Domnul.

Îndemn la păzirea poruncilor

18Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntarii între ochii voștri. 19Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. 20Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. 21Și atunci, zilele voastre și zilele copiilor voștri, în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da, vor fi tot atât de multe cât vor fi zilele cerurilor deasupra pământului. 22Căci dacă veți păzi toate aceste porunci pe care vi le dau și dacă le veți împlini, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veți umbla în toate căile Lui și vă veți alipi de El, 23Domnul va izgoni dinaintea voastră pe toate aceste neamuri și vă veți face stăpâni pe toate aceste neamuri, care sunt mai mari și mai puternice decât voi. 24Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru: hotarul vostru se va întinde din pustie până la Liban și de la râul Eufrat până la Marea de Apus. 25Nimeni nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul Dumnezeul vostru va răspândi, cum v-a spus, frica și groaza de tine peste toată țara în care veți merge.

Binecuvântarea și blestemul

26Iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul: 27binecuvântarea, dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta; 28blestemul, dacă nu veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru și dacă vă veți abate de la calea pe care v-o dau în ziua aceasta și vă veți duce după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți. 29Și când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care o vei lua în stăpânire, să rostești binecuvântarea pe muntele Garizim și blestemul pe muntele Ebal. 30Munții aceștia sunt dincolo de Iordan, înapoia drumului care merge spre apus, în țara canaaniților care locuiesc în câmpie, față în față cu Ghilgal, lângă stejarii More. 31Căci veți trece Iordanul și veți intra în stăpânirea țării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul vostru, ca s-o stăpâniți și să locuiți în ea. 32Să păziți și să împliniți toate legile și poruncile pe care vi le dau eu astăzi.


PSALMUL 95

1Veniți să cântăm cu veselie Domnului

și să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.

2Să mergem înaintea Lui cu laude,

să facem să răsune cântece în cinstea Lui!

3Căci Domnul este un Dumnezeu mare,

este un Împărat mare, mai presus de toți dumnezeii.

4El ține în mână adâncimile pământului

și vârfurile munților sunt ale Lui.

5A Lui este marea, El a făcut-o,

și mâinile Lui au întocmit uscatul:

6veniți să ne închinăm și să ne smerim,

să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!

7Căci El este Dumnezeul nostru

și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui… O! de ați asculta azi glasul Lui!

8„Nu vă împietriți inima ca la Meriba,

ca în ziua de la Masa, în pustie,

9unde părinții voștri M-au ispitit

și M-au încercat, măcar că văzuseră lucrările Mele!

10Patruzeci de ani M-am scârbit de neamul acesta

și am zis: ‘Este un popor cu inima rătăcită;

ei nu cunosc căile Mele.’

11De aceea am jurat în mânia Mea:

‘Nu vor intra în odihna Mea!’”


PSALMUL 96

1Cântați Domnului o cântare nouă!

Cântați Domnului, toți locuitorii pământului!

2Cântați Domnului, binecuvântați Numele Lui,

vestiți din zi în zi mântuirea Lui!

3Povestiți printre neamuri slava Lui,

printre toate popoarele minunile Lui!

4Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă.

El este mai de temut decât toți dumnezeii.

5Căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli,

dar Domnul a făcut cerurile.

6Strălucirea și măreția sunt înaintea Feței Lui,

slava și podoaba sunt în Locașul Lui cel Sfânt.

7Familiile popoarelor, dați Domnului,

dați Domnului slavă și cinste!

8Dați Domnului slava cuvenită Numelui Lui!

Aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui!

9Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte,

tremurați înaintea Lui, toți locuitorii pământului!

10Spuneți printre neamuri: „Domnul împărățește!

De aceea lumea este tare și nu se clatină.”

Domnul judecă popoarele cu dreptate.

11Să se bucure cerurile și să se veselească pământul;

să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!

12Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea,

toți copacii pădurii să strige de bucurie

13înaintea Domnului! Căci El vine,

vine să judece pământul.

El va judeca lumea cu dreptate

și popoarele după credincioșia Lui.

0 comentarii

Comments


bottom of page