top of page
Caută

07 Iunie


Deutoronom 12, Psalm 97-98 


DEUTERONOMUL 12

REPETAREA LEGILOR ȘI PORUNCILOR

CAPITOLELE 12—26

(Neemia 9:13,14. Psalmii 119:1-4.)

Stârpirea închinării la idoli

1Iată legile și poruncile pe care să le păziți și să le împliniți cât veți trăi în țara pe care v-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul părinților voștri. 2Să nimiciți toate locurile în care slujesc dumnezeilor lor neamurile pe care le veți izgoni, fie pe munți înalți, fie pe dealuri și sub orice copac verde. 3Să le surpați altarele, să le sfărâmați stâlpii idolești, să le ardeți în foc copacii închinați idolilor lor, să dărâmați chipurile cioplite ale dumnezeilor lor și să faceți să le piară numele din locurile acelea.

Locul și chipul adevăratei slujbe dumnezeiești

4Voi să nu faceți așa față de Domnul Dumnezeul vostru! 5Ci să-L căutați la locașul Lui și să mergeți la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre, ca să-Și așeze acolo Numele Lui. 6Acolo să vă aduceți arderile-de-tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele dintâi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruințe, darurile de bunăvoie și întâii născuți din cirezile și turmele voastre. 7Acolo să mâncați înaintea Domnului Dumnezeului vostru și să vă bucurați, împreună cu familiile voastre, de toate bunurile cu care vă va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru. 8Să nu faceți dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce-i place, 9fiindcă n-ați ajuns încă în locul de odihnă și în moștenirea pe care v-o dă Domnul Dumnezeul vostru. 10Dar veți trece Iordanul și veți locui în țara pe care v-o va da în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă, după ce vă va izbăvi de toți vrăjmașii voștri care vă înconjoară, și veți locui fără frică. 11Atunci va fi un loc pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. Acolo să aduceți tot ce vă poruncesc, arderile-de-tot, jertfele, zeciuielile, cele dintâi roade și darurile alese pe care le veți face Domnului pentru împlinirea juruințelor voastre. 12Acolo să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru voi, fiii voștri și fiicele voastre, robii și roabele voastre și levitul care va fi în locurile voastre, căci el n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu voi. 13Vezi să nu-ți aduci arderile-de-tot în toate locurile pe care le vei vedea, 14ci să-ți aduci arderile-de-tot în locul pe care-l va alege Domnul în una din semințiile tale și acolo să faci tot ce-ți poruncesc eu. 15Totuși, când vei dori, vei putea să junghii vite și să mănânci carne în toate cetățile tale, cât îți va fi dat prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău; cel ce va fi necurat și cel ce va fi curat vor putea să mănânce din ea, cum se mănâncă din căprioară și din cerb. 16Numai sângele să nu-l mâncați, ci să-l vărsați pe pământ ca apa. 17Nu vei putea să mănânci în cetățile tale zeciuiala din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău, nici întâii născuți din cirezile și turmele tale, nici vreunul din darurile aduse de tine pentru împlinirea unei juruințe, nici darurile tale de bunăvoie, nici cele dintâi roade ale tale. 18Ci pe acestea să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta și levitul care va fi în cetățile tale, și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău de toate bunurile pe care le vei avea. 19Cât vei trăi în țara ta, vezi să nu cumva să părăsești pe levit. 20Când Domnul Dumnezeul tău îți va lărgi hotarele, cum ți-a făgăduit, și dorința să mănânci carne te va face să zici: ‘Aș vrea să mănânc carne!’ vei putea să mănânci după dorința ta. 21Dacă locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-Și așeze acolo Numele este departe de tine, vei putea să tai vite din cireadă și din turmă, cum ți-am poruncit, și vei putea să mănânci din ele în cetățile tale, după dorința ta. 22Să mănânci din ele cum se mănâncă din căprioară și cerb; cel ce va fi necurat și cel ce va fi curat vor mânca și ei amândoi. 23Numai vezi să nu cumva să mănânci sângele, căci sângele este viața (sufletul), și să nu mănânci sufletul împreună cu carnea. 24Să nu-l mănânci, ci să-l verși pe pământ ca apa. 25Să nu-l mănânci, ca să fii fericit tu, și copiii tăi după tine, făcând ce este plăcut înaintea Domnului. 26Dar lucrurile pe care vei voi să le închini Domnului și darurile pe care le vei aduce pentru împlinirea unei juruințe, să te duci să le aduci în locul pe care-l va alege Domnul. 27Să-ți aduci arderile-de-tot, carnea și sângele pe altarul Domnului Dumnezeului tău; în celelalte jertfe ale tale, sângele să fie vărsat pe altarul Domnului Dumnezeului tău, iar carnea s-o mănânci. 28Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe care ți le poruncesc, ca să fiți fericiți tu și copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine și ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Israel să nu se ia după canaaniți

29După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni și te vei așeza în țara lor, 30vezi să nu te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor și să zici: ‘Cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel.’ 31Tu să nu faci așa față de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcând toate urâciunile pe care le urăște Domnul, și ele chiar își ardeau în foc fiii și fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor. 32Voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu; să n-adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele.


PSALMUL 97

1Domnul împărățește: să se veselească pământul

și să se bucure ostroavele cele multe!

2Norii și negura Îl înconjoară,

dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.

3Înaintea Lui merge focul

și arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.

4Fulgerele Lui luminează lumea:

pământul Îl vede și se cutremură.

5Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului,

înaintea Domnului întregului pământ.

6Cerurile vestesc dreptatea Lui

și toate popoarele văd slava Lui.

7Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor

și care se fălesc cu idolii:

toți dumnezeii se închină înaintea Lui.

8Sionul aude lucrul acesta și se bucură, se veselesc fiicele lui Iuda

de judecățile Tale, Doamne!

9Căci Tu, Doamne, Tu ești Cel Preaînalt peste tot pământul,

Tu ești preaînălțat, mai presus de toți dumnezeii.

10Urâți răul, cei ce iubiți pe Domnul!

El păzește sufletele credincioșilor Lui

și-i izbăvește din mâna celor răi.

11Lumina este semănată pentru cel neprihănit

și bucuria, pentru cei cu inima curată.

12Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul

și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui!


PSALMUL 98

Un psalm

1Cântați Domnului o cântare nouă,

căci El a făcut minuni! Dreapta și brațul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.

2Domnul Și-a arătat mântuirea,

Și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor.

3Și-a adus aminte de bunătatea și credincioșia Lui față de casa lui Israel:

toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

4Strigați către Domnul cu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului!

Chiuiți, strigați și cântați laude!

5Cântați Domnului cu harpa,

cu harpa și cu cântece din gură!

6Cu trâmbițe și sunete din corn,

strigați de bucurie înaintea Împăratului, Domnului!

7Să urle marea cu tot ce cuprinde ea,

să chiuie lumea și cei ce locuiesc pe ea,

8să bată din palme râurile,

să strige de bucurie toți munții

9înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul!

El va judeca lumea cu dreptate

și popoarele cu nepărtinire.


0 comentarii

Comments


bottom of page