top of page
Caută

1 Mai


Numeri 9, Psalm 45 


NUMERI 9

Paștele în pustia Sinai

1Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în luna întâi a anului al doilea după ieșirea lor din țara Egiptului. Și a zis: 2„Copiii lui Israel să prăznuiască Paștele la vremea hotărâtă. 3Să le prăznuiți la vremea hotărâtă, în a paisprezecea zi a lunii acesteia, seara; să le prăznuiți după toate legile și după toate poruncile privitoare la ele.” 4Moise a vorbit copiilor lui Israel să prăznuiască Paștele. 5Și au prăznuit Paștele în a paisprezecea zi a lunii întâi, seara, în pustia Sinai; copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. 6S-a întâmplat că niște oameni, fiind necurați din pricină că se atinseseră de un mort, nu puteau prăznui Paștele în ziua aceea. Ei s-au înfățișat în aceeași zi înaintea lui Moise și înaintea lui Aaron. 7Și oamenii aceia au zis lui Moise: „Noi suntem necurați din pricina unui mort. De ce să fim nevoiți să nu ne aducem la vremea hotărâtă darul cuvenit Domnului în mijlocul copiilor lui Israel?” 8Moise le-a răspuns: „Așteptați să văd ce vă poruncește Domnul.” 9Și Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 10„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Dacă cineva dintre voi sau dintre urmașii voștri este necurat din pricina unui mort sau este într-o călătorie lungă, totuși să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului. 11Și să le prăznuiască în luna a doua, în ziua a paisprezecea, seara; să le mănânce cu azimi și ierburi amare. 12Să nu lase din ele nimic până a doua zi dimineața și să nu frângă niciun os din ele. Să le prăznuiască după toate poruncile privitoare la Paște. 13Dacă cineva nu este necurat, nici nu este în călătorie, și totuși nu prăznuiește Paștele, sufletul acela să fie nimicit din poporul lui, pentru că n-a adus darul cuvenit Domnului la vremea hotărâtă, omul acela să-și ia pedeapsa pentru păcatul lui. 14Dacă un străin care locuiește între voi prăznuiește Paștele Domnului, să se țină de legile și poruncile privitoare la Paște. Aceeași lege să fie între voi, pentru străin, ca și pentru băștinaș.’”

Norul

15În ziua când a fost așezat cortul, norul a acoperit locașul cortului întâlnirii și, de seara până dimineața, deasupra cortului era ca înfățișarea unui foc. 16Totdeauna era așa: ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfățișarea unui foc. 17Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel; și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. 18Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului; tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. 19Când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului și nu porneau. 20Când norul rămânea mai puține zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. 21Dacă norul se oprea de seara până dimineața și se ridica dimineața, atunci porneau și ei. Dacă norul se ridica după o zi și o noapte, atunci porneau și ei. 22Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile sau o lună sau un an, copiii lui Israel rămâneau tăbărâți și nu porneau; și când se ridica, porneau și ei. 23Tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului; ascultau de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise.


PSALMUL 45

Către mai-marele cântăreților.

De cântat cum se cântă „Crinii”.

Un psalm al fiilor lui Core. O cântare.

O cântare de dragoste

1Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă

și zic: „Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!”

Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!

2Tu ești cel mai frumos dintre oameni,

harul este turnat pe buzele tale,

de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.

3Războinic viteaz, încinge-ți sabia

– podoaba și slava,

4da, slava ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă,

apără adevărul, blândețea și neprihănirea,

și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!

5Săgețile tale sunt ascuțite:

sub tine vor cădea popoare

și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului.

6Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic;

toiagul de domnie al Împărăției Tale este un toiag de dreptate.

7Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea.

De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns

cu un untdelemn de bucurie mai

presus decât pe tovarășii Tăi de slujbă.

8Smirna, aloea și casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele;

în casele tale împărătești de fildeș, te înveselesc instrumentele cu coarde.

9Printre preaiubitele tale sunt fete de împărați;

împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.

10Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea;

uită pe poporul tău și casa tatălui tău!

11Și atunci, împăratul îți va pofti frumusețea.

Și fiindcă este domnul tău, adu-i închinăciunile tale!

12Și fiica Tirului, și cele mai bogate din popor vor umbla

cu daruri ca să capete bunăvoința ta.

13Fata împăratului este plină de strălucire înăuntrul casei împărătești;

ea poartă o haină țesută cu aur.

14Este adusă înaintea împăratului îmbrăcată cu haine cusute la gherghef

și urmată de fete, însoțitoarele ei, care sunt aduse la tine.

15Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei

și intră în casa împăratului.

16Copiii tăi vor lua locul părinților tăi;

îi vei pune domni în toată țara.

17Din neam în neam îți voi pomeni numele:

de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Comentarios


bottom of page