top of page
Caută

10 Iunie


Deutoronom 16, Psalm 103 

DEUTERONOMUL 16

Paștele

1Păzește luna spicelor și prăznuiește Sărbătoarea Paștelor în cinstea Domnului Dumnezeului tău, căci în luna spicelor te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt, noaptea. 2Să jertfești Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului tău, jertfele tale de oi și boi, în locul pe care-l va alege Domnul ca să-Și așeze Numele acolo. 3În timpul sărbătorii, să nu mănânci pâine dospită, ci șapte zile să mănânci azimi, pâinea întristării, căci ai ieșit în grabă din țara Egiptului: așa să faci, ca să-ți aduci aminte toată viața ta de ziua când ai ieșit din țara Egiptului. 4Să nu se vadă aluat la tine, pe toată întinderea țării tale, timp de șapte zile și nicio parte din vitele pe care le vei jertfi în seara celei dintâi zile să nu fie păstrată peste noapte, până dimineața. 5Nu vei putea să jertfești Paștele în vreunul din locurile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău ca locuință, 6ci în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să-Și așeze Numele în el, acolo să jertfești Paștele, seara, la apusul soarelui, pe vremea ieșirii tale din Egipt. 7Să fierbi vita tăiată și s-o mănânci în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. Și dimineața, vei putea să te întorci și să te duci în corturile tale. 8Șase zile să mănânci azimi și a șaptea zi să fie o adunare de sărbătoare în cinstea Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea.

Sărbătoarea Săptămânilor

9Să numeri șapte săptămâni; de când vei începe seceratul grâului, să începi să numeri șapte săptămâni. 10Apoi să prăznuiești Sărbătoarea Săptămânilor și să aduci daruri de bunăvoie, după binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. 11Să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să locuiască Numele Lui acolo, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta, levitul care va fi în cetățile tale și străinul, orfanul și văduva care vor fi în mijlocul tău. 12Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și să păzești și să împlinești legile acestea.

Sărbătoarea Corturilor

13Să prăznuiești Sărbătoarea Corturilor șapte zile, după ce îți vei strânge roadele din arie și din teasc. 14Să te bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta și levitul, străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetățile tale. 15Să prăznuiești sărbătoarea șapte zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul, căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate roadele tale și în tot lucrul mâinilor tale și de aceea să fii vesel. 16De trei ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege El: la Sărbătoarea Azimilor, la Sărbătoarea Săptămânilor și la Sărbătoarea Corturilor. Să nu se înfățișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. 17Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care i-o va da Domnul Dumnezeul tău.

Așezarea judecătorilor

18Să pui judecători și dregători în toate cetățile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, după semințiile tale, și ei să judece poporul cu dreptate. 19Să n-atingi niciun drept, să nu cauți la fața oamenilor și să nu iei daruri, căci darurile orbesc ochii înțelepților și sucesc cuvintele celor drepți. 20Să urmezi cu scumpătate dreptatea, ca să trăiești și să stăpânești țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.

Idolii și stâlpii

21Să nu-ți așezi niciun idol de lemn lângă altarul pe care-l vei ridica Domnului Dumnezeului tău. 22Să nu ridici nici stâlpi idolești, care sunt urâți de Domnul Dumnezeul tău.


PSALMUL 103

Un psalm al lui David

1Binecuvântează, suflete, pe Domnul

și tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!

2Binecuvântează, suflete, pe Domnul

și nu uita niciuna din binefacerile Lui!

3El îți iartă toate fărădelegile tale,

El îți vindecă toate bolile tale,

4El îți izbăvește viața din groapă,

El te încununează cu bunătate și îndurare;

5El îți satură de bunătăți bătrânețea

și te face să întinerești iarăși ca vulturul.

6Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți.

7El Și-a arătat căile Sale lui Moise

și lucrările Sale copiilor lui Israel.

8Domnul este îndurător și milostiv,

îndelung răbdător și bogat în bunătate.

9El nu Se ceartă fără încetare

și nu ține mânia pe vecie.

10Nu ne face după păcatele noastre,

nu ne pedepsește după fărădelegile noastre,

11ci, cât sunt de sus cerurile față de pământ,

atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;

12cât de departe este răsăritul de apus,

atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.

13Cum se îndură un tată de copiii lui,

așa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.

14Căci El știe din ce suntem făcuți;

Își aduce aminte că suntem țărână.

15Omul – zilele lui sunt ca iarba,

și înflorește ca floarea de pe câmp!

16Când trece un vânt peste ea, nu mai este

și locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaște.

17Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El

și îndurarea Lui, pentru copiii copiilor lor,

18pentru cei ce păzesc legământul Lui

și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească.

19Domnul Și-a așezat scaunul de domnie în ceruri

și domnia Lui stăpânește peste tot.

20Binecuvântați pe Domnul, îngerii Lui,

care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui

și care ascultați de glasul cuvântului Lui!

21Binecuvântați pe Domnul, toate oștirile Lui,

robii Lui, care faceți voia Lui!

22Binecuvântați pe Domnul, toate lucrările Lui,

în toate locurile stăpânirii Lui!

Binecuvântează, suflete, pe Domnul!0 comentarii

Comments


bottom of page