top of page
Caută

17 Aprilie


Levitic 22, Psalm 28-29


 


LEVITICUL 22

Când să mănânce din jertfe

1Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește lui Aaron și fiilor lui ca să se ferească de lucrurile sfinte, care Îmi sunt închinate de copiii lui Israel și să nu necinstească Numele Meu cel sfânt. Eu sunt Domnul. 3Spune-le:

‘Orice om dintre urmașii voștri și din neamul vostru care se va apropia de lucrurile sfinte pe care le închină Domnului copiii lui Israel și care va avea pe el o necurăție, omul acela să fie nimicit dinaintea Mea. Eu sunt Domnul. 4Orice om din neamul lui Aaron care va avea lepră sau scurgere de sămânță să nu mănânce din lucrurile sfinte până nu va fi curat. Tot așa și cel ce se va atinge de cineva spurcat prin atingerea de vreun mort, de cel ce va avea o lepădare de sămânță în somn, 5cel ce se va atinge de o târâtoare și se va spurca sau un om atins de vreo necurăție oarecare și care se va fi făcut necurat prin ea. 6Cine se va atinge de aceste lucruri va fi necurat până seara; să nu mănânce din lucrurile sfinte decât după ce își va scălda trupul în apă; 7după asfințitul soarelui va fi curat și, în urmă, va mânca din lucrurile sfinte, căci aceasta este hrana lui. 8Să nu mănânce dintr-o vită moartă sau sfâșiată, ca să nu se spurce cu ea. Eu sunt Domnul. 9Să păzească poruncile Mele, ca să nu-și ia pedeapsa pentru păcatul lor și să nu moară pentru că au necinstit lucrurile sfinte. Eu sunt Domnul, care îi sfințesc.

Cine să nu mănânce din lucrurile sfinte

10Niciun străin să nu mănânce din lucrurile sfinte; cel ce locuiește la un preot ca oaspete și cel tocmit cu ziua să nu mănânce din lucrurile sfinte. 11Dar robul cumpărat de preot cu preț de argint va putea să mănânce, tot așa și cel născut în casa lui; ei să mănânce din hrana lui. 12Fata unui preot măritată după un străin să nu mănânce din lucrurile sfinte aduse jertfă prin ridicare. 13Dar fata unui preot care va fi rămas văduvă sau despărțită de bărbat, fără să aibă copii, și care se va întoarce în casa tatălui său, ca atunci când era fată, va putea să mănânce din hrana tatălui ei. Dar niciun străin să nu mănânce din ea. 14Dacă un om mănâncă dintr-un lucru sfânt fără să bage de seamă, să dea preotului prețul lucrului sfânt, adăugând încă o cincime la el. 15Preoții să nu necinstească lucrurile sfinte aduse de copiii lui Israel, pe care le-au adus ei Domnului ca jertfă prin ridicare; 16ei vor face să apese astfel asupra lor păcatul de care s-ar face vinovați mâncând din lucrurile sfinte: căci Eu sunt Domnul, care îi sfințesc.’”

Jertfele să fie fără cusur

17Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 18„Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le:

‘Orice om din casa lui Israel sau dintre străinii din Israel care va aduce o ardere-de-tot Domnului, fie pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bunăvoie, 19să ia o parte bărbătească fără cusur din boi, miei sau capre, pentru ca jertfa să fie primită. 20Să nu aduceți niciuna care să aibă vreun cusur, căci n-ar fi primită. 21Dacă un om aduce Domnului din boi sau din oi o jertfă de mulțumire, fie pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bunăvoie, vita pentru jertfă să fie fără cusur, ca să fie primită; să n-aibă niciun cusur în ea. 22Să n-aduceți niciuna care să fie oarbă, slută sau ciuntită, care să aibă bube, râie sau pecingine; din acestea să n-aduceți pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. 23Ca dar de bunăvoie, vei putea să jertfești un bou sau un miel cu un mădular prea lung sau prea scurt, dar, ca dar pentru împlinirea unei juruințe, nu va fi primit. 24Să n-aduceți Domnului un dobitoc cu boașele frânte, stricate, smulse sau tăiate; să nu-l aduceți ca jertfă în țara voastră. 25Nici să nu luați de la străin vreunul din aceste dobitoace ca să-l aduceți ca mâncare Dumnezeului vostru, căci sunt sluțite, au metehne, și n-ar fi primite.’” 26Domnul a zis lui Moise: 27„Vițelul, mielul sau iedul, după naștere, să mai rămână șapte zile cu mama sa și apoi, de la a opta zi înainte, va fi primit să fie adus Domnului ca jertfă mistuită de foc. 28Vaca, oaia sau capra să n-o înjunghiați ca jertfă în aceeași zi cu fătul ei. 29Când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, s-o aduceți așa ca să fie primită. 30Vita să se mănânce în aceeași zi; să nu lăsați nimic din ea până a doua zi dimineața. Eu sunt Domnul. 31Să păziți poruncile Mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul. 32Să nu necinstiți Numele Meu cel sfânt, ca să fiu sfințit în mijlocul copiilor lui Israel. Eu sunt Domnul, care vă sfințesc 33și care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul.”


PSALMUL 28

Un psalm al lui David

1Doamne, către Tine strig. Stânca mea!

Nu rămâne surd la glasul meu,

ca nu cumva, dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi,

să ajung ca cei ce se coboară în groapă!

2Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine

și când îmi ridic mâinile spre Locașul Tău cel Sfânt!

3Nu mă lua de pe pământ împreună cu cei răi

și cu oamenii nelegiuiți,

care vorbesc de pace aproapelui lor

și, când colo, au răutate în inimă!

4Răsplătește-le după lucrările lor

și după răutatea faptelor lor,

răsplătește-le după lucrarea mâinilor lor!

Dă-le plata care li se cuvine!

5Căci ei nu iau aminte la lucrările Domnului,

la lucrarea mâinilor Lui.

Să-i doboare și să nu-i mai scoale!

6Binecuvântat să fie Domnul,

căci ascultă glasul rugăciunilor mele!

7Domnul este tăria mea și scutul meu;

în El mi se încrede inima și sunt ajutat.

De aceea îmi este plină de veselie inima

și-L laud prin cântările mele.

8Domnul este tăria poporului Său,

El este Stânca izbăvitoare a unsului Său.

9Mântuiește, Doamne, poporul Tău

și binecuvântează moștenirea Ta!

Fii păstorul și sprijinitorul lor în veci!


PSALMUL 29

Un psalm al lui David

1Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului,

dați Domnului slavă și cinste!

2Dați Domnului slava cuvenită Numelui Lui!

Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte!

3Glasul Domnului răsună pe ape,

Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul:

Domnul este pe ape mari.

4Glasul Domnului este puternic,

glasul Domnului este măreț.

5Glasul Domnului sfărâmă cedrii;

Domnul sfărâmă cedrii Libanului,

6îi face să sară ca niște viței,

și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli.

7Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc,

8glasul Domnului face să se cutremure pustia;

Domnul face să tremure pustia Cades.

9Glasul Domnului face pe cerboaice să nască;

El despoaie pădurile;

în locașul Lui totul strigă: „Slavă!”

10Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul

și Domnul împărățește în veci pe scaunul Lui de domnie.

11Domnul dă tărie poporului Său,

Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Comments


bottom of page