top of page
Caută

18 Aprilie


Levitic 23, Psalm 30 


LEVITICUL 23

Sărbătorile. Sabatul

1Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Iată sărbătorile Domnului, pe care le veți vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile Mele: 3Șase zile să lucrați, dar ziua a șaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului în toate locuințele voastre.

Paștele

4Iată sărbătorile Domnului, cu adunări sfinte, pe care le veți vesti la vremurile lor hotărâte. 5În luna întâi, în a paisprezecea zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paștele Domnului. 6Și în a cincisprezecea zi a lunii acesteia, va fi Sărbătoarea Azimilor în cinstea Domnului; șapte zile să mâncați azimi. 7În ziua întâi, să aveți o adunare sfântă: atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. 8Șapte zile să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. În ziua a șaptea să fie o adunare sfântă: atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă.’” 9Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 10„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când veți intra în țara pe care v-o dau și când veți secera semănăturile, să aduceți preotului un snop, ca pârgă a secerișului vostru. 11El să legene snopul într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca să fie primit: preotul să-l legene într-o parte și într-alta, a doua zi după Sabat. 12În ziua când veți legăna snopul, să aduceți, ca ardere-de-tot Domnului, un miel de un an fără cusur; 13să adăugați la el două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului, și să aduceți o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. 14Să nu mâncați nici pâine, nici spice prăjite sau pisate până în ziua aceasta, când veți aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veți locui.

Rusaliile

15De a doua zi după Sabat, din ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și într-alta, să numărați șapte săptămâni întregi. 16Să numărați cincizeci de zile, până în ziua care vine după al șaptelea Sabat, și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. 17Să aduceți din locuințele voastre două pâini, ca să fie legănate într-o parte și într-alta; să fie făcute cu două zecimi de efă din floarea făinii și coapte cu aluat: acestea sunt cele dintâi roade pentru Domnul. 18Afară de aceste pâini, să aduceți ca ardere-de-tot Domnului șapte miei de un an, fără cusur, un vițel și doi berbeci; să adăugați la ei darul de mâncare și jertfa de băutură obișnuite, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului. 19Să aduceți și un țap, ca jertfă de ispășire, și doi miei de un an, ca jertfă de mulțumire. 20Preotul să legene aceste dobitoace într-o parte și într-alta ca dar legănat înaintea Domnului, împreună cu pâinea adusă ca pârgă și cu cei doi miei: ele să fie închinate Domnului și să fie ale preotului. 21În aceeași zi, să vestiți sărbătoarea și să aveți o adunare sfântă: atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veți locui. 22Când vei secera semănăturile din țara voastră, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor. Să lași săracului și străinului aceste spice. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’”

Anul Nou

23Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 24„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘În luna a șaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, vestită cu sunet de trâmbițe, și o adunare sfântă. 25Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc.’”

Ziua Ispășirii

26Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 27„În ziua a zecea a acestei a șaptea luni, va fi Ziua Ispășirii: atunci să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. 28Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este Ziua Ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. 29Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui. 30Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui. 31Să nu faceți nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veți locui. 32Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, și să vă smeriți sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua până în seara următoare, să prăznuiți Sabatul vostru.”

Corturile

33Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 34„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘În a cincisprezecea zi a acestei a șaptea luni, va fi Sărbătoarea Corturilor în cinstea Domnului, timp de șapte zile. 35În ziua întâi să fie o adunare sfântă: să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. 36Timp de șapte zile, să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. A opta zi, să aveți o adunare sfântă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc; aceasta să fie o adunare de sărbătoare: să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. 37Acestea sunt sărbătorile Domnului, în care veți vesti adunări sfinte, ca să se aducă Domnului jertfe mistuite de foc, arderi-de-tot, daruri de mâncare, jertfe de vite și jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărâtă. 38Afară de aceasta, să păziți Sabatele Domnului și să vă aduceți darurile voastre Domnului, să aduceți toate jertfele făcute pentru împlinirea unei juruințe și toate darurile voastre făcute de bunăvoie. 39În a cincisprezecea zi a lunii acesteia a șaptea, când veți strânge roadele țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului, timp de șapte zile: cea dintâi zi să fie o zi de odihnă și a opta să fie tot o zi de odihnă. 40În ziua întâi să luați poame din pomii cei frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși și de sălcii de râu și să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru șapte zile. 41În fiecare an să prăznuiți sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de șapte zile. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna a șaptea s-o prăznuiți. 42Șapte zile să locuiți în corturi; toți băștinașii din Israel să locuiască în corturi, 43pentru ca urmașii voștri să știe că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’” 44Așa a spus Moise copiilor lui Israel care sunt sărbătorile Domnului.


PSALMUL 30

Un psalm. O cântare pentru sfințirea Casei Domnului, făcută de David

1Te înalț, Doamne, căci m-ai ridicat

și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine.

2Doamne Dumnezeule,

eu am strigat către Tine,

și Tu m-ai vindecat.

3Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din Locuința morților,

Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă.

4Cântați Domnului, voi, cei iubiți de El,

măriți prin laudele voastre Numele Lui cel sfânt!

5Căci mânia Lui ține numai o clipă,

dar îndurarea Lui ține toată viața:

seara vine plânsul,

iar dimineața, veselia.

6Când îmi mergea bine, ziceam:

„Nu mă voi clătina niciodată!”

7Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezaseși pe un munte tare,

dar Ți-ai ascuns Fața și m-am tulburat.

8Doamne, eu am strigat către Tine

și m-am rugat Domnului zicând:

9„Ce vei câștiga dacă-mi verși sângele și mă cobori în groapă?

Poate să Te laude țărâna?

Poate ea să vestească credincioșia Ta?

10Ascultă, Doamne, ai milă de mine!

Doamne, ajută-mă!”

11Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie,

mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie,

12pentru ca inima mea să-Ți cânte și să nu stea mută.

Doamne Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda!

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Comments


bottom of page