top of page
Caută

18 Iunie


Deutoronom 24, Psalm 114-115 


DEUTERONOMUL 24

Cartea de despărțire

1Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și, după ce-i va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. 2Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. 3Dacă și acesta din urmă începe s-o urască, îi scrie o carte de despărțire și, după ce i-o dă în mână, îi dă drumul din casa lui sau dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă moare, 4atunci bărbatul dintâi, care îi dăduse drumul, nu va putea s-o ia iarăși de nevastă, după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o urâciune înaintea Domnului, și să nu faci vinovată de păcat țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău.

Furarea unui om. Leproșii

5Dacă un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste și să nu se pună nicio sarcină peste el; să fie scutit din pricina familiei timp de un an și să veselească astfel pe nevasta pe care și-a luat-o. 6Să nu iei zălog cele două pietre de râșniță, nici chiar piatra de râșniță de deasupra, căci ar însemna că iei zălog însăși viața cuiva. 7Dacă se va găsi cineva care să fi furat pe vreunul din frații lui, pe vreunul din copiii lui Israel, și să-l fi făcut rob sau să-l fi vândut, hoțul acela să fie pedepsit cu moartea. Să curățești astfel răul din mijlocul tău. 8Ia seama bine și păzește-te de rana leprei și să faceți tot ce vă vor învăța preoții dintre leviți, să aveți grijă să lucrați după poruncile pe care li le-am dat. 9Adu-ți aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău Mariei pe drum, la ieșirea voastră din Egipt.

Simbriașii

10Dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să nu intri în casa lui ca să-i iei lucrul pus zălog, 11ci să stai afară, și cel pe care l-ai împrumutat să-ți aducă afară lucrul pus zălog. 12Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucrul luat zălog de la el la tine; 13să i-l dai înapoi la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui și să te binecuvânteze, și lucrul acesta ți se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului Dumnezeului tău. 14Să nu nedreptățești pe simbriașul sărac și nevoiaș, fie că este unul din frații tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în țara ta, în cetățile tale. 15Să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci e sărac și o dorește mult. Altfel, ar striga către Domnul împotriva ta, și te-ai face vinovat de un păcat. 16Să nu omori pe părinți pentru copii și să nu omori pe copii pentru părinți; fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. 17Să nu te atingi de dreptul străinului și al orfanului și să nu iei zălog haina văduvei. 18Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo, de aceea îți dau aceste porunci, ca să le împlinești.

Drepturile străinului, ale orfanului și ale văduvei

19Când îți vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei – să fie al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot lucrul mâinilor tale. 20Când îți vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri – ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. 21Când îți vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta – ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. 22Adu-ți aminte că ai fost rob în țara Egiptului, de aceea îți dau poruncile acestea, ca să le împlinești.


PSALMUL 114

1Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin,

2Iuda a ajuns Locașul Lui cel Sfânt

și Israel, stăpânirea Lui.

3Marea a văzut lucrul acesta și a fugit,

Iordanul s-a întors înapoi,

4munții au sărit ca niște berbeci

și dealurile, ca niște miei.

5Ce ai tu, mare, de fugi

și tu, Iordanule, de te întorci înapoi?

6Ce aveți, munților, de săltați ca niște berbeci

și voi, dealurilor, ca niște miei?

7Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului,

înaintea Dumnezeului lui Iacov,

8care preface stânca în iaz

și cremenea în izvor de ape.


PSALMUL 115

1Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă

pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta!

2Pentru ce să zică neamurile:

„Unde este Dumnezeul lor?”

3Dumnezeul nostru este în cer,

El face tot ce vrea.

4Idolii lor sunt argint și aur,

făcuți de mâini omenești.

5Au gură, dar nu vorbesc;

au ochi, dar nu văd;

6au urechi, dar n-aud;

au nas, dar nu miros;

7au mâini, dar nu pipăie;

picioare, dar nu merg;

nu scot niciun sunet din gâtlejul lor.

8Ca ei sunt cei ce-i fac,

toți cei ce se încred în ei.

9Israele, încrede-te în Domnul!

El este ajutorul și scutul lor.

10Casa lui Aaron, încrede-te în Domnul!

El este ajutorul și scutul lor.

11Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul!

El este ajutorul și scutul lor.

12Domnul Și-aduce aminte de noi. El va binecuvânta:

va binecuvânta casa lui Israel,

va binecuvânta casa lui Aaron,

13va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul,

pe cei mici și pe cei mari.

14Domnul să vă înmulțească tot mai mult,

pe voi și pe copiii voștri!

15Fiți binecuvântați de Domnul,

care a făcut cerurile și pământul!

16Cerurile sunt ale Domnului,

dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.

17Nu morții laudă pe Domnul

și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii,

18ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul,

de acum și până în veac.

Lăudați pe Domnul!

0 comentarii

Comentários


bottom of page