top of page
Caută

18 Mai


Numeri 28, Pslam 72 


NUMERI 28

Jertfa zilnică

1Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Poruncește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Să aveți grijă să-Mi aduceți, la vremea hotărâtă, darul Meu de mâncare, hrana jertfelor Mele mistuite de foc, care Îmi sunt de un plăcut miros.’ 3Să le spui: ‘Iată jertfa mistuită de foc pe care o veți aduce Domnului: în fiecare zi, câte doi miei de un an fără cusur, ca ardere-de-tot necurmată. 4Să aduci un miel dimineața și celălalt miel seara, 5iar, ca dar de mâncare, să aduci a zecea parte dintr-o efă de floarea făinii frământată într-un sfert de hin de untdelemn de măsline sfărâmate. 6Aceasta este arderea-de-tot necurmată care a fost adusă la muntele Sinai; o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. 7Jertfa de băutură să fie de un sfert de hin pentru fiecare miel; jertfa de băutură de vin s-o faci Domnului în Locul Sfânt. 8Al doilea miel să-l aduci seara, cu un dar de mâncare și o jertfă de băutură ca cele de dimineață; aceasta este o jertfă mistuită prin foc, de un miros plăcut Domnului.

Jertfele de Sabat și de lună nouă

9În ziua Sabatului, să aduceți doi miei de un an fără cusur și, ca dar de mâncare, două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn, împreună cu jertfa de băutură. 10Aceasta este arderea-de-tot pentru fiecare zi de Sabat, afară de arderea-de-tot necurmată și jertfa ei de băutură. 11La începutul lunilor voastre, să aduceți, ca ardere-de-tot Domnului, doi viței, un berbec și șapte miei de un an fără cusur 12și, ca dar de mâncare pentru fiecare vițel, trei zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn; ca dar de mâncare pentru berbec, să aduceți două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn; 13ca dar de mâncare pentru fiecare miel, să aduceți o zecime de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn. Aceasta este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. 14Jertfele de băutură să fie de o jumătate de hin de vin pentru un vițel, a treia parte dintr-un hin pentru un berbec și un sfert de hin pentru un miel. Aceasta este arderea-de-tot pentru începutul lunii, în fiecare lună, în toate lunile anului. 15Să se aducă Domnului un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată și jertfa ei de băutură.

Jertfele de Paște

16În luna întâi, în ziua a paisprezecea a lunii, vor fi Paștele Domnului. 17Ziua a cincisprezecea a acestei luni să fie o zi de sărbătoare. Timp de șapte zile să se mănânce azimi. 18În ziua dintâi, să fie o adunare sfântă: să nu faceți nicio lucrare de slugă în ea. 19Să aduceți ca ardere-de-tot Domnului o jertfă mistuită de foc: doi viței, un berbec și șapte miei de un an fără cusur. 20Să mai adăugați și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi de efă pentru un vițel, două zecimi pentru un berbec 21și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 22Să aduceți un țap ca jertfă de ispășire, ca să facă ispășire pentru voi. 23Să aduceți aceste jertfe, afară de arderea-de-tot de dimineață, care este o ardere-de-tot necurmată. 24Să le aduceți în fiecare zi, timp de șapte zile, ca hrana unei jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului. Să fie aduse afară de arderea-de-tot necurmată și jertfa ei de băutură. 25În ziua a șaptea să aveți o adunare sfântă: să nu faceți nicio lucrare de slugă în ea.

Jertfele de Rusalii

26În ziua celor dintâi roade, când veți aduce Domnului un dar de mâncare, la sărbătoarea încheierii săptămânilor (Cincizecimea), să aveți o adunare sfântă; să nu faceți nicio lucrare de slugă în ea. 27Să aduceți ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului: doi viței, un berbec și șapte miei de un an. 28Să mai adăugați darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, câte trei zecimi de fiecare vițel, două zecimi pentru berbec 29și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 30Să aduceți și un țap, ca să facă ispășire pentru voi. 31Să aduceți aceste jertfe, afară de arderea-de-tot necurmată și darul ei de mâncare. Mieii să fie fără cusur și să adăugați și jertfele lor de băutură.


PSALMUL 72

Un psalm al lui Solomon

1Dumnezeule, dă judecățile Tale împăratului

și dă dreptatea Ta fiului împăratului!

2Și el va judeca pe poporul Tău cu dreptate

și pe nenorociții Tăi cu nepărtinire.

3Munții vor aduce pace poporului

și dealurile, de asemenea, ca urmare a dreptății Tale.

4El va face dreptate nenorociților poporului,

va scăpa pe copiii săracului

și va zdrobi pe asupritor.

5Așa că se vor teme de Tine cât va fi soarele

și cât se va arăta luna, din neam în neam;

6va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit,

ca o ploaie repede care udă câmpia.

7În zilele lui va înflori cel neprihănit

și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună.

8El va stăpâni de la o mare la alta

și de la râu până la marginile pământului.

9Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui

și vrăjmașii vor linge țărâna.

10Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri,

împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri.

11Da, toți împărații se vor închina înaintea lui,

toate neamurile îi vor sluji.

12Căci el va izbăvi pe săracul care strigă

și pe nenorocitul care n-are ajutor.

13Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit

și va scăpa viața săracilor;

14îi va izbăvi de apăsare și de silă

și sângele lor va fi scump înaintea lui.

15Ei vor trăi și-i vor da aur din Seba;

se vor ruga neîncetat pentru el

și-l vor binecuvânta în fiecare zi.

16Va fi belșug de grâu în țară până în vârful munților

și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban;

oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului.

17Numele lui va dăinui pe vecie:

cât soarele îi va ține numele.

Cu el se vor binecuvânta unii pe alții,

și toate neamurile îl vor numi fericit.

18Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,

singurul care face minuni!

19Binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui Nume!

Tot pământul să se umple de slava Lui!

Amin! Amin!

20Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.


0 comentarii

Comentários


bottom of page