top of page
Caută

19 Iunie


Deutoronom 25, Psalm 116-117 


DEUTERONOMUL 25

Certurile

1Când doi oameni vor avea o ceartă între ei și se vor înfățișa înaintea judecății ca să fie judecați, celui nevinovat să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească. 2Dacă cel vinovat este osândit să fie bătut, judecătorul să pună să-l întindă la pământ și să-i dea în fața lui un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui. 3Să nu pună să-i dea mai mult de patruzeci de lovituri, ca nu cumva, dându-i mai multe lovituri decât atât, fratele tău să fie înjosit înaintea ta. 4Să nu legi gura boului când treieră grâul.

Căsătoria între cumnat și cumnată

5Când frații vor locui împreună și unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară, cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, s-o ia de nevastă și să se însoare cu ea ca cumnat. 6Întâiul născut pe care-l va naște să moștenească pe fratele cel mort și să-i poarte numele, pentru ca numele acesta să nu fie șters din Israel. 7Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnată-sa, ea să se suie la poarta cetății, la bătrâni, și să spună: ‘Cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său, nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat.’ 8Bătrânii cetății să-l cheme și să-i vorbească. Dacă el stăruiește și zice: ‘Nu vreau s-o iau’, 9atunci cumnată-sa să se apropie de el în fața bătrânilor, să-i scoată încălțămintea din picior și să-l scuipe în față. Și luând cuvântul, să zică: ‘Așa să se facă omului care nu voiește să ridice casa fratelui său.’ 10Și casa lui se va numi în Israel ‘Casa celui descălțat’. 11Când doi oameni se vor certa unul cu altul, și nevasta unuia se va apropia să scoată pe bărbatul său din mâna celui ce-l lovește, dacă întinde mâna și apucă pe acesta din urmă de părțile rușinoase, 12să-i tai mâna; să n-ai nicio milă de ea.

Cântăreala dreaptă

13Să n-ai în sacul tău două feluri de greutăți, una mare și alta mică. 14Să n-ai în casă două feluri de efă, una mare și alta mică. 15Ci să ai o greutate adevărată și dreaptă, să ai o efă adevărată și dreaptă, pentru ca să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. 16Căci oricine face aceste lucruri, oricine săvârșește o nedreptate, este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Nimicirea amaleciților

17Adu-ți aminte ce ți-a făcut Amalec pe drum, la ieșirea voastră din Egipt: 18cum te-a întâlnit pe drum și, fără nicio teamă de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă, când erai obosit și sleit de puteri. 19Când îți va da Domnul Dumnezeul tău odihnă, după ce te va izbăvi de toți vrăjmașii care te înconjoară, în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă ca moștenire și spre stăpânire, să ștergi pomenirea lui Amalec de sub ceruri – să nu uiți lucrul acesta.


PSALMUL 116

1Iubesc pe Domnul, căci El aude

glasul meu, cererile mele.

2Da, El Și-a plecat urechea spre mine,

de aceea-L voi chema toată viața mea.

3Mă înfășuraseră legăturile morții

și m-apucaseră sudorile mormântului;

eram pradă necazului și durerii.

4Dar am chemat Numele Domnului și am zis:

„Doamne, mântuiește-mi sufletul!”

5Domnul este milostiv și drept

și Dumnezeul nostru este plin de îndurare.

6Domnul păzește pe cei fără răutate:

eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit.

7Întoarce-te, suflete, la odihna ta,

căci Domnul ți-a făcut bine!

8Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte,

ochii din lacrimi și picioarele de cădere.

9Voi umbla înaintea Domnului,

pe pământul celor vii.

10Aveam dreptate când ziceam:

„Sunt foarte nenorocit!”

11În neliniștea mea, ziceam:

„Orice om este înșelător.”

12Cum voi răsplăti Domnului

toate binefacerile Lui față de mine?

13Voi înălța paharul izbăvirilor

și voi chema Numele Domnului;

14îmi voi împlini juruințele făcute Domnului,

în fața întregului Său popor.

15Scumpă este înaintea Domnului

moartea celor iubiți de El.

16Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău:

robul Tău, fiul roabei Tale,

și Tu mi-ai desfăcut legăturile!

17Îți voi aduce o jertfă de mulțumire

și voi chema Numele Domnului;

18îmi voi împlini juruințele făcute Domnului

în fața întregului Său popor,

19în curțile Casei Domnului,

în mijlocul tău, Ierusalime!

Lăudați pe Domnul!


PSALMUL 117

1Lăudați pe Domnul, toate neamurile,

lăudați-L, toate popoarele!

2Căci mare este bunătatea Lui față de noi

și credincioșia Lui ține în veci.

Lăudați pe Domnul!

0 comentarii

Comentarios


bottom of page