top of page
Caută

19 Mai


Numeri 29, Psalm 73 


NUMERI 29

Jertfe în Ziua Trâmbiței

1În luna a șaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveți o adunare sfântă: atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi cu sunet de trâmbiță. 2Să aduceți ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului un vițel, un berbec și șapte miei de un an fără cusur. 3Să mai adăugați și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru vițel, două zecimi pentru berbec 4și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 5Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, ca să facă ispășire pentru voi. 6Să aduceți aceste jertfe, afară de arderea-de-tot și darul ei de mâncare din fiecare lună, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfele de băutură care se adaugă la ele, după rânduielile așezate. Acestea sunt niște jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului.

Jertfe pentru Ziua Împăcării

7În ziua a zecea a acestei luni a șaptea, să aveți o adunare sfântă și să vă smeriți sufletele; atunci să nu faceți nicio lucrare. 8Să aduceți ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului: un vițel, un berbec și șapte miei de un an fără cusur. 9Să mai adăugați și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru vițel, două zecimi pentru berbec 10și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 11Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de jertfa de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată cu darul ei de mâncare și jertfele de băutură obișnuite.

Jertfele pentru Sărbătoarea Colibelor

12În ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea, să aveți o adunare sfântă; atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului timp de șapte zile. 13Să aduceți, ca ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: treisprezece viței, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur. 14Să mai adăugați și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare din cei treisprezece viței, două zecimi pentru fiecare din cei doi berbeci 15și o zecime pentru fiecare din cei paisprezece miei. 16Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa sa de băutură. 17A doua zi, să aduceți doisprezece viței, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 18împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 19Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfele de băutură. 20A treia zi, să aduceți unsprezece viței, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 21împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 22Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 23A patra zi, să aduceți zece viței, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 24împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 25Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 26În ziua a cincea, să aduceți nouă viței, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 27împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 28Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 29În ziua a șasea, să aduceți opt viței, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 30împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 31Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfele de băutură. 32În ziua a șaptea, să aduceți șapte viței, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 33împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 34Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 35În ziua a opta, să aveți o adunare de sărbătoare; atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. 36Să aduceți ca ardere-de-tot o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: un vițel, un berbec și șapte miei de un an, fără cusur, 37împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru vițel, berbec și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 38Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 39Acestea sunt jertfele pe care să le aduceți Domnului la sărbătorile voastre, afară de arderile voastre de tot, de darurile voastre de mâncare, de jertfele voastre de băutură și de jertfele voastre de mulțumire, ca împlinire a unei juruințe sau ca daruri de bunăvoie.’” 40Moise a spus copiilor lui Israel tot ce-i poruncise Domnul.


PSALMUL 73

CARTEA A TREIA

Un psalm al lui Asaf

1Da, bun este Dumnezeu cu Israel,

cu cei cu inima curată!

2Totuși era să mi se îndoaie piciorul

și erau să-mi alunece pașii!

3Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți

când vedeam fericirea celor răi.

4Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte

și trupul le este încărcat de grăsime.

5N-au parte de suferințele omenești

și nu sunt loviți ca ceilalți oameni.

6De aceea mândria le slujește ca salbă

și asuprirea este haina care-i învelește.

7Li se bulbucă ochii de grăsime

și au mai mult decât le-ar dori inima.

8Râd și vorbesc cu răutate de asuprire:

vorbesc de sus,

9își înalță gura până la ceruri

și limba le cutreieră pământul.

10De aceea aleargă lumea la ei,

înghite apă din plin

11și zice: „Ce ar putea să știe Dumnezeu

și ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?”

12Așa sunt cei răi:

totdeauna fericiți și își măresc bogățiile.

13Degeaba dar mi-am curățit eu inima

și mi-am spălat mâinile în nevinovăție,

14căci în fiecare zi sunt lovit

și în toate diminețile sunt pedepsit.

15Dacă aș zice: „Vreau să vorbesc ca ei”,

iată că n-aș fi credincios neamului copiilor Tăi.

16M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep,

dar zadarnică mi-a fost truda,

17până ce am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu

și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi.

18Da, Tu-i pui în locuri alunecoase

și-i arunci în prăpăd.

19Cum sunt nimiciți într-o clipă!

Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic.

20Ca un vis la deșteptare,

așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea Ta!

21Când mi se amăra inima

și mă simțeam străpuns în măruntaie,

22eram prost și fără judecată,

eram ca un dobitoc înaintea Ta.

23Însă eu sunt totdeauna cu Tine,

Tu m-ai apucat de mâna dreaptă;

24mă vei călăuzi cu sfatul Tău,

apoi mă vei primi în slavă.

25Pe cine altul am eu în cer afară de Tine?

Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.

26Carnea și inima pot să mi se prăpădească,

fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire.

27Căci iată că cei ce se depărtează de Tine pier;

Tu nimicești pe toți cei ce-Ți sunt necredincioși.

28Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu:

pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost,

ca să povestesc toate lucrările Tale.


0 comentarii

Comments


bottom of page