top of page
Caută

20 Iunie


Deutoronom 26, Psalm 118 


DEUTERONOMUL 26

Cele dintâi roade

1Când vei intra în țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, când o vei stăpâni și te vei așeza în ea, 2să iei cele dintâi roade din toate roadele pe care le vei scoate din pământ, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să le pui într-un coș și să te duci la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. 3Să te duci la preotul care va fi în zilele acelea și să-i spui: ‘Mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în țara pe care Domnul a jurat părinților noștri că ne-o va da.’ 4Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău. 5Apoi să iei iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: ‘Tatăl meu era un arameu pribeag, gata să piară; s-a coborât în Egipt cu puțini inși și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo, a ajuns un neam mare, puternic și mare la număr. 6Egiptenii ne-au chinuit, ne-au asuprit și ne-au supus la grea robie. 7Noi am strigat către Domnul Dumnezeul părinților noștri. Domnul ne-a auzit glasul și a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. 8Și Domnul ne-a scos din Egipt, cu mână tare și cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni. 9El ne-a adus în locul acesta și ne-a dat țara aceasta, țară în care curge lapte și miere. 10Acum, iată, aduc cele dintâi roade din roadele pământului pe care mi l-ai dat Tu, Doamne!’ Să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău. 11Apoi să te bucuri, cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău, de toate bunurile pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeul tău ție și casei tale.

Zeciuielile din anul al treilea

12După ce vei isprăvi de luat toată zeciuiala din roadele tale, în anul al treilea, anul zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului și văduvei, și ei să mănânce și să se sature în cetățile tale. 13Să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: ‘Am scos din casa mea ce este sfințit și l-am dat levitului, străinului, orfanului și văduvei, după toate poruncile pe care mi le-ai dat Tu; n-am călcat, nici n-am uitat niciuna din poruncile Tale. 14N-am mâncat nimic din aceste lucruri în timpul meu de jale, n-am îndepărtat nimic din ele pentru vreo întrebuințare necurată și n-am dat nimic din ele cu prilejul unui mort; am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului meu, am lucrat după toate poruncile pe care mi le-ai dat. 15Privește din Locașul Tău cel Sfânt, din ceruri, și binecuvântează pe poporul Tău Israel și țara pe care ne-ai dat-o, cum ai jurat părinților noștri, țara aceasta în care curge lapte și miere.’

Îndemn la ascultare de Domnul

16Astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți poruncește să împlinești legile și poruncile acestea; să le păzești și să le împlinești din toată inima ta și din tot sufletul tău. 17Astăzi, tu ai mărturisit înaintea Domnului că El va fi Dumnezeul tău, că vei umbla în căile Lui, vei păzi legile, poruncile și rânduielile Lui și vei asculta de glasul Lui. 18Și azi, Domnul ți-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ți-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui, 19și îți va da asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut întâietate în slavă, în faimă și în măreție și vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, cum ți-a spus.”


PSALMUL 118

1Lăudați pe Domnul, căci este bun,

căci în veac ține îndurarea Lui!

2Să zică Israel:

„Căci în veac ține îndurarea Lui!”

3Casa lui Aaron să zică:

„Căci în veac ține îndurarea Lui!”

4Cei ce se tem de Domnul să zică:

„Căci în veac ține îndurarea Lui!”

5În mijlocul strâmtorării, am chemat pe Domnul:

Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg.

6Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic:

ce pot să-mi facă niște oameni?

7Domnul este ajutorul meu

și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei.

8Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul

decât să te încrezi în om;

9mai bine să cauți un adăpost în Domnul

decât să te încrezi în cei mari.

10Toate neamurile mă înconjurau:

în Numele Domnului, le tai în bucăți.

11Mă înconjurau, m-au împresurat,

dar, în Numele Domnului, le tai în bucăți.

12M-au înconjurat ca niște albine: se sting ca un foc de spini;

în Numele Domnului, le tai în bucăți.

13Tu mă împingeai ca să mă faci să cad,

dar Domnul m-a ajutat.

14Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele;

El m-a mântuit.

15Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți:

dreapta Domnului câștigă biruința!

16Dreapta Domnului se înalță;

dreapta Domnului câștigă biruința!

17Nu voi muri, ci voi trăi

și voi povesti lucrările Domnului.

18Domnul m-a pedepsit,

da, dar nu m-a dat pradă morții.

19Deschideți-mi porțile neprihănirii,

ca să intru și să laud pe Domnul!

20Iată poarta Domnului:

pe ea intră cei neprihăniți.

21Te laud pentru că m-ai ascultat,

pentru că m-ai mântuit!

22Piatra pe care au lepădat-o zidarii

a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.

23Domnul a făcut lucrul acesta

și este o minunăție înaintea ochilor noștri.

24Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul:

să ne bucurăm și să ne veselim în ea!

25Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!

26Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului!

Vă binecuvântăm din Casa Domnului.

27Domnul este Dumnezeu și ne luminează.

Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului!

28Tu ești Dumnezeul meu, și eu Te voi lăuda;

Dumnezeule, Te voi preamări.

29Lăudați pe Domnul, căci este bun,

căci în veac ține îndurarea Lui!

0 comentarii

Commentaires


bottom of page