top of page
Caută

21 Iunie


Deutorornom 27 , Psalm 119:1-24 


DEUTERONOMUL 27

BINECUVÂNTĂRI ȘI BLESTEME

CAPITOLELE 27—30

Legea să se scrie și să se citească

1Moise și bătrânii lui Israel au dat următoarea poruncă poporului: „Păziți toate poruncile pe care vi le dau astăzi. 2După ce veți trece Iordanul, ca să intrați în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să ridici niște pietre mari și să le tencuiești cu var. 3Să scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta, după ce vei trece Iordanul, ca să intri în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, țară în care curge lapte și miere, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. 4După ce veți trece Iordanul, să ridicați pe muntele Ebal pietrele acestea, pe care vă poruncesc azi să le ridicați, și să le tencuiți cu var. 5Acolo, să zidești un altar Domnului Dumnezeului tău un altar de pietre, peste care să nu treacă fierul; 6din pietre întregi să zidești altarul Domnului Dumnezeului tău. Să aduci pe altarul acesta arderi-de-tot Domnului Dumnezeului tău; 7să aduci jertfe de mulțumire și să mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău. 8Să scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, săpându-le foarte deslușit.” 9Moise și preoții din neamul leviților au vorbit întregului Israel și au zis: „Israele, ia aminte și ascultă! Astăzi, tu te-ai făcut poporul Domnului Dumnezeului tău. 10Să asculți de glasul Domnului Dumnezeului tău și să împlinești poruncile și legile Lui pe care ți le dau astăzi.”

Binecuvântările de pe muntele Garizim și blestemele de pe muntele Ebal

11În aceeași zi, Moise a mai dat următoarea poruncă poporului: 12„După ce veți trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin să stea pe muntele Garizim, ca să binecuvânteze poporul, 13iar Ruben, Gad, Așer, Zabulon, Dan și Neftali să stea pe muntele Ebal, ca să rostească blestemul. 14Și leviții să ia cuvântul și să spună cu glas tare întregului Israel: 15‘Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urâciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mâini de meșter, și care-l va pune într-un loc ascuns!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 16‘Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 17‘Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproapelui său!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 18‘Blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 19‘Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului și văduvei!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 20‘Blestemat să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică învelitoarea tatălui său!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 21‘Blestemat să fie cel ce se va culca cu vreo vită oarecare!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 22‘Blestemat să fie cel ce se va culca cu soră-sa, fiica tatălui său sau fiica mamei sale!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 23‘Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacră-sa!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 24‘Blestemat să fie cel ce va lovi pe aproapele lui în ascuns!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 25‘Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse sângele celui nevinovat!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 26‘Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia și cine nu le va face!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’


PSALMUL 119

1Ferice de cei fără prihană în calea lor,

care umblă întotdeauna după Legea Domnului!

2Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui,

care-L caută din toată inima lor,

3care nu săvârșesc nicio nelegiuire

și umblă în căile Lui!

4Tu ai dat poruncile Tale

ca să fie păzite cu sfințenie.

5O, de ar ținti căile mele

la păzirea orânduirilor Tale!

6Atunci nu voi roși de rușine

la vederea tuturor poruncilor Tale!

7Te voi lăuda cu inimă neprihănită

când voi învăța legile dreptății Tale.

8Vreau să păzesc orânduirile Tale:

nu mă părăsi de tot!

9Cum își va ține tânărul curată cărarea?

Îndreptându-se după Cuvântul Tău.

10Te caut din toată inima mea;

nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale.

11Strâng Cuvântul Tău în inima mea,

ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

12Binecuvântat să fii Tu, Doamne!

Învață-mă orânduirile Tale!

13Cu buzele mele vestesc

toate hotărârile gurii Tale.

14Când urmez învățăturile Tale, mă bucur

de parc-aș avea toate comorile.

15Mă gândesc adânc la poruncile Tale

și cărările Tale le am sub ochi.

16Mă desfătez în orânduirile Tale

și nu uit Cuvântul Tău.

17Fă bine robului Tău, ca să trăiesc

și să păzesc Cuvântul Tău!

18Deschide-mi ochii, ca să văd

lucrurile minunate ale Legii Tale!

19Sunt un străin pe pământ:

nu-mi ascunde poruncile Tale!

20Totdeauna mi se topește sufletul de dor

după legile Tale.

21Tu mustri pe cei îngâmfați, pe blestemații aceștia

care se rătăcesc de la poruncile Tale.

22Ridică de pe mine ocara și disprețul,

căci păzesc învățăturile Tale!

23Să tot stea voievozii și să vorbească împotriva mea:

robul Tău cugetă adânc la orânduirile Tale.

24Învățăturile Tale sunt desfătarea mea

și sfătuitorii mei.

0 comentarii

Comments


bottom of page