top of page
Caută

24 Iunie


Deutorornom 30, Psalm 119:73:96 


DEUTERONOMUL 30

Făgăduințe

1Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău, 2dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce-ți poruncesc azi, 3atunci Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine, te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău. 4Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău, și acolo Se va duce să te caute. 5Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi și o vei stăpâni; îți va face bine și te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi. 6Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, ca să trăiești. 7Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmașii tăi, peste cei ce te vor urî și te vor prigoni. 8Și tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui și vei împlini toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi. 9Domnul Dumnezeul tău te va umple de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, căci Domnul Se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinților tăi, 10dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile și rânduielile Lui, scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău.

Porunca nu este departe

11Porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. 12Nu este în cer, ca să zici: ‘Cine se va sui pentru noi în cer și să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim și s-o împlinim?’ 13Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: ‘Cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim și s-o împlinim?’ 14Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca s-o împlinești.

Alegerea

15Iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul. 16Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. 17Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei și să le slujești, 18vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire, după ce veți trece Iordanul. 19Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața, ca să trăiești, tu și sămânța ta, 20iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov.”


Psalm 119:73:96


73Mâinile Tale m-au făcut și m-au întocmit;

dă-mi pricepere, ca să învăț poruncile Tale!

74Cei ce se tem de Tine mă văd și se bucură,

căci nădăjduiesc în făgăduințele Tale.

75Știu, Doamne, că judecățile Tale sunt drepte:

din credincioșie m-ai smerit.

76Fă ca bunătatea Ta să-mi fie mângâiere,

cum ai făgăduit robului Tău!

77Să vină peste mine îndurările Tale, ca să trăiesc,

căci Legea Ta este desfătarea mea.

78Să fie înfruntați îngâmfații care mă asupresc fără temei,

căci eu mă gândesc adânc la poruncile Tale!

79Să se întoarcă la mine cei ce se tem de Tine

și cei ce cunosc învățăturile Tale!

80Inima să-mi fie neîmpărțită în orânduirile Tale,

ca să nu fiu dat de rușine!

81Îmi tânjește sufletul după mântuirea Ta:

nădăjduiesc în făgăduința Ta.

82Mi se topesc ochii după făgăduința Ta

și zic: „Când mă vei mângâia?”

83Căci am ajuns ca un burduf pus în fum,

totuși nu uit orânduirile Tale.

84Care este numărul zilelor robului Tău?

Când vei pedepsi pe cei ce mă prigonesc?

85Niște îngâmfați sapă gropi înaintea mea;

nu lucrează după Legea Ta.

86Toate poruncile Tale nu sunt decât credincioșie;

ei mă prigonesc fără temei: ajută-mă!

87Gata, gata să mă doboare și să mă prăpădească,

dar eu nu părăsesc poruncile Tale.

88Înviorează-mă după bunătatea Ta,

ca să păzesc învățăturile gurii Tale!

89Cuvântul Tău, Doamne,

dăinuiește în veci în ceruri.

90Credincioșia Ta ține din neam în neam;

Tu ai întemeiat pământul, și el rămâne tare.

91După legile Tale stă în picioare totul astăzi,

căci toate lucrurile Îți sunt supuse.

92Dacă n-ar fi fost Legea Ta desfătarea mea,

aș fi pierit în ticăloșia mea.

93Niciodată nu voi uita poruncile Tale,

căci prin ele mă înviorezi.

94Al Tău sunt: mântuiește-mă,

căci caut poruncile Tale!

95Niște răi mă așteaptă ca să mă piardă,

dar eu iau aminte la învățăturile Tale.

96Văd că tot ce este desăvârșit are margini,

poruncile Tale însă sunt fără margini.

0 comentarii

Comments


bottom of page