top of page
Caută

26 Mai


Numeri 36, Psalm 80 

NUMERI 36

Măritarea fiicelor moștenitoare

1Căpeteniile familiei lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, dintre familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat și au vorbit înaintea lui Moise și înaintea mai-marilor peste casele părintești ale copiilor lui Israel. 2Ei au zis: „Domnule, ție ți-a poruncit Domnul să dai copiilor lui Israel țara ca moștenire prin sorți. Tu, domnule, ai primit, de asemenea, poruncă de la Domnul ca moștenirea fratelui nostru Țelofhad s-o dai fetelor lui. 3Dar, dacă ele se mărită după unul din fiii altei seminții a copiilor lui Israel, moștenirea lor va fi ștearsă din moștenirea părinților noștri și adăugată la a seminției din care vor face parte și, astfel, moștenirea care ne-a căzut nouă la sorți se va micșora. 4Și când va veni anul de veselie pentru copiii lui Israel, moștenirea lor va rămâne adăugată la a seminției din care vor face parte și va fi ștearsă astfel din moștenirea seminției părinților noștri.” 5Moise a poruncit copiilor lui Israel din partea Domnului și a zis: „Seminția fiilor lui Iosif are dreptate. 6Iată ce poruncește Domnul cu privire la fetele lui Țelofhad: să se mărite după cine vor vrea, numai să se mărite într-o familie din seminția părinților lor. 7Nicio moștenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminție la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se țină lipit de moștenirea seminției părinților lui. 8Și orice fată care are o moștenire în semințiile copiilor lui Israel să se mărite după cineva dintr-o familie din seminția tatălui ei, pentru ca fiecare din copiii lui Israel să-și aibă moștenirea părinților săi. 9Nicio moștenire să nu treacă de la o seminție la alta, ci semințiile copiilor lui Israel să se țină fiecare de moștenirea sa.” 10Fetele lui Țelofhad au făcut întocmai după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul. 11Mahla, Tirța, Hogla, Milca și Noa, fetele lui Țelofhad, s-au măritat după fiii unchilor lor; 12s-au măritat în familiile fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, și moștenirea lor a rămas în seminția familiei tatălui lor. 13Acestea sunt poruncile și legile pe care le-a dat Domnul prin Moise copiilor lui Israel în câmpia Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului.


PSALMUL 80

Către mai-marele cântăreților.

De cântat ca și „Crinii mărturiei”.

Un psalm al lui Asaf

1Ia aminte, Păstorul lui Israel, Tu, care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă!

Arată-Te în strălucirea Ta, Tu, care șezi pe heruvimi!

2Trezește-Ți puterea, înaintea lui Efraim, Beniamin și Manase,

și vino în ajutorul nostru!

3Ridică-ne, Dumnezeule,

fă să strălucească Fața Ta și vom fi scăpați!

4Doamne, Dumnezeul oștirilor,

până când Te vei mânia, cu toată rugăciunea poporului Tău?

5Îi hrănești cu o pâine de lacrimi

și-i adăpi cu lacrimi din plin.

6Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noștri

și vrăjmașii noștri râd de noi între ei.

7Ridică-ne, Dumnezeul oștirilor!

Fă să strălucească Fața Ta și vom fi scăpați!

8Tu ai adus o vie din Egipt,

ai izgonit neamuri și ai sădit-o.

9Ai făcut loc înaintea ei:

și ea a dat rădăcini și a umplut țara.

10Munții erau acoperiți de umbra ei

și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu.

11Își întindea mlădițele până la mare

și lăstarii până la râu.

12Pentru ce i-ai rupt gardul acum

de-o jefuiesc toți trecătorii?

13O râmă mistrețul din pădure

și o mănâncă fiarele câmpului.

14Dumnezeul oștirilor, întoarce-Te iarăși!

Privește din cer și vezi! Cercetează via aceasta!

15Ocrotește ce a sădit dreapta Ta

și pe fiul pe care Ți l-ai ales!…

16Ea este arsă de foc, este tăiată!

De mustrarea Feței Tale, ei pier!

17Mâna Ta să fie peste omul dreptei Tale,

peste fiul omului pe care Ți l-ai ales!

18Și atunci nu ne vom mai depărta de Tine.

Înviorează-ne iarăși și vom chema Numele Tău!

19Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși!

Fă să strălucească Fața Ta și vom fi scăpați!0 comentarii

Comments


bottom of page