top of page
Caută

28 Iunie


Iosua 1, Psalm 120 -122 


IOSUA 1

CUCERIREA ȚĂRII CANAANULUI

CAPITOLELE 1—12

Iosua în fruntea poporului

1După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: 2„Robul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. 3Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise. 4Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui. 5Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. 6Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. 7Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. 8Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. 9Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: ‘Întărește-te și îmbărbătează-te’? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.”

Poporul făgăduiește ascultare

10Iosua a dat căpeteniilor oștirii poporului următoarea poruncă: 11„Treceți prin tabără și iată ce să porunciți poporului: ‘Pregătiți-vă merinde, căci peste trei zile veți trece Iordanul acesta ca să mergeți să cuceriți țara pe care v-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru.’” 12Iosua a zis rubeniților, gadiților și jumătății din seminția lui Manase: 13„Aduceți-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: ‘Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă și v-a dat țara aceasta.’ 14Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan, dar voi, toți bărbații voinici, să treceți înarmați înaintea fraților voștri și să-i ajutați, 15până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpâniți țara care este moșia voastră și pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.” 16Ei au răspuns lui Iosua și au zis: „Vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. 17Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost cu Moise! 18Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce-i vei porunci să fie pedepsit cu moartea! Întărește-te numai și îmbărbătează-te!”


PSALMUL 120

O cântare a treptelor

1Către Domnul strig în strâmtorarea mea,

și El m-ascultă.

2Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă,

de limba înșelătoare!

3Ce-ți dă El ție, ce-ți aduce El ție,

limbă înșelătoare?

4Săgeți ascuțite de războinic,

cu cărbuni aprinși de ienupăr.

5Vai de mine că locuiesc la Meșec,

că locuiesc în corturile Chedarului!

6Destul mi-a locuit sufletul

lângă cei ce urăsc pacea.

7Eu sunt pentru pace,

dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război.


PSALMUL 121

O cântare a treptelor

1Îmi ridic ochii spre munți…

De unde-mi va veni ajutorul?

2Ajutorul îmi vine de la Domnul,

care a făcut cerurile și pământul.

3Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul;

Cel ce te păzește nu va dormita.

4Iată că nu dormitează, nici nu doarme

Cel ce păzește pe Israel.

5Domnul este Păzitorul tău,

Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.

6De aceea nu te va bate soarele ziua,

nici luna noaptea.

7Domnul te va păzi de orice rău,

îți va păzi sufletul.

8Domnul te va păzi la plecare și la venire,

de acum și până în veac.


PSALMUL 122

O cântare a treptelor.

Un psalm al lui David

1Mă bucur când mi se zice:

„Haidem la Casa Domnului!”

2Picioarele mi se opresc

în porțile tale, Ierusalime!

3Ierusalime, tu ești zidit

ca o cetate făcută dintr-o bucată!

4Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului,

după legea lui Israel,

ca să laude Numele Domnului.

5Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată,

scaunele de domnie ale casei lui David.

6Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului!

Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă.

7Pacea să fie între zidurile tale

și liniștea, în casele tale domnești!

8Din pricina fraților și a prietenilor mei,

doresc pacea în sânul tău.

9Din pricina Casei Domnului Dumnezeului nostru,

fac urări pentru fericirea ta.

0 comentarii

Comments


bottom of page