top of page
Caută

3 Aprilie


Levitic 7, Psalm 7-8 


LEVITICUL 7

Legea jertfei de vină

1Iată legea jertfei pentru vină: ea este un lucru preasfânt. 2În locul unde se înjunghie arderea-de-tot, să se înjunghie și vita care slujește ca jertfă pentru vină. Sângele ei să se stropească pe altar de jur împrejur. 3Să i se aducă toată grăsimea, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, 4cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, care va fi dezlipit de lângă rărunchi. 5Preotul să le ardă pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă pentru vină. 6Toată partea bărbătească dintre preoți să mănânce din ea, și anume s-o mănânce într-un loc sfânt, căci este un lucru preasfânt. 7Cu jertfa pentru vină este ca și cu jertfa de ispășire; aceeași lege este pentru amândouă aceste jertfe: vita jertfită va fi a preotului care va face ispășirea. 8Preotul care va aduce arderea-de-tot a cuiva să aibă pentru el pielea arderii-de-tot pe care a adus-o. 9Orice jertfă de mâncare coaptă în cuptor, gătită pe grătar sau în tigaie să fie a preotului care a adus-o. 10Iar orice jertfă de mâncare frământată cu untdelemn și uscată să fie a tuturor fiilor lui Aaron, a unuia ca și a celuilalt.

Legea jertfei de mulțumire

11Iată legea jertfei de mulțumire, care se va aduce Domnului. 12Dacă cineva o aduce ca jertfă de laudă, să aducă, împreună cu jertfa de mulțumire, niște turte nedospite, frământate cu untdelemn, niște plăcinte nedospite, stropite cu untdelemn, și niște turte din floarea de făină, prăjite și frământate cu untdelemn. 13Pe lângă aceste turte, să aducă și pâine dospită pentru darul lui de mâncare, împreună cu jertfa lui de laudă și de mulțumire. 14Din toate acele daruri să aducă Domnului câte o bucată ca dar ridicat; ea să fie a preotului care stropește sângele jertfei de mulțumire. 15Carnea jertfei de laudă și de mulțumire să fie mâncată chiar în ziua în care este adusă; să nu se lase nimic din ea până dimineața. 16Dacă aduce cineva o jertfă pentru împlinirea unei juruințe sau ca dar de bunăvoie, jertfa să fie mâncată chiar în ziua când o va aduce, iar ce va rămâne din ea să se mănânce a doua zi. 17Ce va mai rămâne din carnea vitei până a treia zi să fie ars în foc. 18Dacă s-ar întâmpla să mănânce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulțumire, jertfa lui nu va fi primită și nu se va ține în seamă celui ce a adus-o, ci va fi un lucru urâcios și oricine va mânca din ea își va purta vina. 19Nici carnea care s-a atins de ceva necurat nu trebuie mâncată, ci trebuie arsă în foc. Orice om curat poate să mănânce carne, 20dar acela care, găsindu-se în stare de necurățenie, va mânca din carnea jertfei de mulțumire, care este a Domnului, să fie nimicit din poporul său. 21Și cine se va atinge de ceva necurat, fie de vreo spurcăciune omenească, fie de un dobitoc necurat, fie de o altă spurcăciune, și va mânca din carnea jertfei de mulțumire, care este a Domnului, să fie nimicit din poporul său.’”

Să nu mănânce grăsimea și sângele

22Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 23„Vorbește copiilor lui Israel și spune:

‘Să nu mâncați grăsime de bou, de miel sau de capră. 24Grăsimea unui dobitoc mort sau sfâșiat de fiară va putea să fie întrebuințată la orice altceva, numai să n-o mâncați. 25Căci cine va mânca din grăsimea dobitoacelor din care se aduc Domnului jertfe mistuite de foc va fi nimicit din poporul său. 26Să nu mâncați sânge, nici de pasăre, nici de vită, în toate locurile în care veți locui. 27Cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul său!’”

Darul de mulțumire

28Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 29„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Cine va aduce Domnului jertfa lui de mulțumire să aducă Domnului darul lui, luat din jertfa lui de mulțumire. 30Să aducă cu mâinile lui ceea ce trebuie mistuit de foc înaintea Domnului, și anume să aducă grăsimea cu pieptul, pieptul ca să-l legene într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului. 31Preotul să ardă grăsimea pe altar, iar pieptul să fie al lui Aaron și al fiilor lui. 32Din jertfele voastre de mulțumire, să dați preotului și spata dreaptă, aducând-o ca dar luat prin ridicare. 33Spata aceea dreaptă să fie partea aceluia dintre fiii lui Aaron care va aduce sângele și grăsimea jertfei de mulțumire. 34Căci Eu iau din jertfele de mulțumire aduse de copiii lui Israel: pieptul, care va fi legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat, și spata, care va fi adusă ca dar luat prin ridicare, și le dau preotului Aaron și fiilor lui, printr-o lege veșnică, pe care o vor păzi totdeauna copiii lui Israel. 35Acesta este dreptul pe care li-l va da ungerea lui Aaron și a fiilor lui asupra jertfelor mistuite de foc înaintea Domnului, din ziua când vor fi înfățișați ca să fie în slujba Mea ca preoți. 36Iată ce poruncește Domnul să le dea copiii lui Israel din ziua ungerii lor; aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii lor.’” 37Aceasta este legea arderii-de-tot, a darului de mâncare, a jertfei de ispășire, a jertfei pentru vină, a închinării în slujba Domnului și a jertfei de mulțumire. 38Domnul a dat-o lui Moise pe muntele Sinai în ziua când a poruncit copiilor lui Israel să-și aducă darurile înaintea Domnului, în pustia Sinai.


PSALMUL 7

O cântare de jale a lui David.

Cântată Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuș

1Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea!

Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă,

2ca să nu mă sfâșie ca un leu,

care înghite fără să sară cineva în ajutor!

3Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău,

dacă este fărădelege pe mâinile mele,

4dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine

și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei,

5atunci să mă urmărească vrăjmașul și să m-ajungă,

să-mi calce viața la pământ

și slava mea în pulbere să mi-o arunce!(Oprire)

6Scoală-Te, Doamne, cu mânia Ta!

Scoală-Te împotriva urgiei potrivnicilor mei,

trezește-Te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată!

7Să Te înconjoare adunarea popoarelor

și șezi mai sus decât ea, la înălțime!

8Domnul judecă popoarele:

fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea!

9Ah, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit,

Tu, care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drept!

10Scutul meu este în Dumnezeu,

care mântuiește pe cei cu inima curată.

11Dumnezeu este un judecător drept,

un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme.

12Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu Își ascute sabia,

Își încordează arcul și-l ochește,

13îndreaptă asupra lui săgeți omorâtoare

și-i aruncă săgeți arzătoare!

14Iată că cel rău pregătește răul,

zămislește fărădelegea și naște înșelăciunea:

15face o groapă, o sapă

și tot el cade în groapa pe care a făcut-o.

16Fărădelegea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui

și silnicia pe care a făcut-o se coboară înapoi pe țeasta capului lui.

17Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui

și voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt.Către mai-marele cântăreților. De cântat pe ghitit. Un psalm al lui David

1Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!

Slava Ta se înalță mai presus de ceruri.

2Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, Ți-ai scos o întăritură de apărare

împotriva potrivnicilor tăi,

ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare.

3Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale –,

luna și stelele pe care le-ai făcut,

4îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândești la el?

Și fiul omului, ca să-l bagi în seamă?

5L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu

și l-ai încununat cu slavă și cu cinste.

6I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale,

toate le-ai pus sub picioarele lui:

7oile și boii laolaltă,

fiarele câmpului,

8păsările cerului și peștii mării,

tot ce străbate cărările mărilor.

9Doamne, Dumnezeul nostru,

cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!

0 comentarii

Comments


bottom of page