top of page
Caută

3 Iulie


Iosua 6, Psalm 135 - 136 


IOSUA 6

Luarea Ierihonului. Nelegiuirea și pedepsirea lui Acan

1Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. 2Domnul a zis lui Iosua: „Iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași. 3Înconjurați cetatea voi, toți bărbații de război, dând ocol cetății o dată. Așa să faci șase zile. 4Șapte preoți să poarte înaintea chivotului șapte trâmbițe de corn de berbec; în ziua a șaptea, să înconjurați cetatea de șapte ori, și preoții să sune din trâmbițe. 5Când vor suna lung din cornul de berbec și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci, zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte.” 6Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoți și le-a zis: „Luați chivotul legământului și șapte preoți să poarte cele șapte trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului.” 7Și a zis poporului: „Porniți, înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă înaintea chivotului Domnului.” 8După ce a vorbit Iosua poporului, cei șapte preoți care purtau înaintea Domnului cele șapte trâmbițe de corn de berbec au pornit și au sunat din trâmbițe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. 9Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților, care sunau din trâmbițe, și coada oștirii mergea după chivot; în timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. 10Iosua dăduse porunca aceasta poporului: „Voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură, până în ziua când vă voi spune: ‘Strigați!’ Atunci să strigați.” 11Chivotul Domnului a înconjurat cetatea și i-a dat ocol o dată, apoi au intrat în tabără și au rămas în tabără peste noapte. 12Iosua s-a sculat cu noaptea-n cap și preoții au luat chivotul Domnului. 13Cei șapte preoți care purtau cele șapte trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului au pornit și au sunat din trâmbițe. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor, și coada oștirii venea după chivotul Domnului; în timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. 14Au înconjurat cetatea o dată, a doua zi; apoi s-au întors în tabără. Au făcut același lucru timp de șase zile. 15În ziua a șaptea, s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea de șapte ori; aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de șapte ori. 16A șaptea oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului: „Strigați, căci Domnul v-a dat cetatea în mână! 17Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea, dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care-i trimiseserăm noi. 18Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire; căci, dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. 19Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în vistieria Domnului.” 20Poporul a scos strigăte și preoții au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare, și zidul s-a prăbușit; poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate 21și au nimicit-o cu desăvârșire, trecând prin ascuțișul sabiei tot ce era în cetate, bărbați și femei, copii și bătrâni, până la boi, oi și măgari. 22Iosua a zis celor doi bărbați care iscodiseră țara: „Intrați în casa curvei și scoateți din ea pe femeia aceea și pe toți ai ei, cum i-ați jurat.” 23Tinerii, iscoadele, au intrat și au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei și pe toți ai ei; au scos afară pe toți cei din familia ei și i-au așezat afară din tabăra lui Israel. 24Cetatea au ars-o împreună cu tot ce se afla în ea; numai argintul, aurul și toate lucrurile de aramă și de fier le-au pus în vistieria Casei Domnului. 25Iosua a lăsat cu viață pe curva Rahav, casa tatălui ei și pe toți ai ei; ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că ascunsese solii pe care-i trimisese Iosua să iscodească Ierihonul.

Blestemul lui Iosua asupra Ierihonului

26Atunci a jurat Iosua și a zis: „Blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului! Cu prețul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile!” 27Domnul a fost cu Iosua și i s-a dus vestea în toată țara.


PSALMUL 135

1Lăudați pe Domnul!

Lăudați Numele Domnului,

lăudați-L, robi ai Domnului,

2care stați în Casa Domnului,

în curțile Casei Dumnezeului nostru!

3Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun;

cântați Numele Lui, căci este binevoitor!

4Căci Domnul Și-a ales pe Iacov,

pe Israel, ca să fie al Lui.

5Știu că Domnul este mare

și că Domnul nostru este mai presus de toți dumnezeii.

6Domnul face tot ce vrea

în ceruri și pe pământ,

în mări și în toate adâncurile.

7El ridică norii de la marginile pământului,

dă naștere la fulgere și ploaie

și scoate vântul din cămările lui.

8El a lovit pe întâii născuți ai Egiptului,

de la oameni până la dobitoace.

9A trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule:

împotriva lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui.

10A lovit multe neamuri

și a ucis împărați puternici:

11pe Sihon, împăratul amoriților,

pe Og, împăratul Basanului,

și pe toți împărații Canaanului;

12și le-a dat țara de moștenire,

de moștenire poporului Său Israel.

13Doamne, Numele Tău rămâne pe vecie;

Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam,

14căci Domnul va judeca pe poporul Său

și va avea milă de robii Săi.

15Idolii neamurilor sunt argint și aur,

lucrare făcută de mâinile oamenilor.

16Au gură, și nu vorbesc,

au ochi, și nu văd,

17au urechi, și totuși n-aud,

da, n-au suflare în gură.

18Ca ei sunt cei ce-i fac,

toți cei ce se încred în ei.

19Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul!

Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul!

20Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul!

Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul!

21Domnul să fie binecuvântat din Sion,

El, care locuiește în Ierusalim!

Lăudați pe Domnul!


PSALMUL 136

1Lăudați pe Domnul, căci este bun,

căci în veac ține îndurarea Lui!

2Lăudați pe Dumnezeul dumnezeilor,

căci în veac ține îndurarea Lui!

3Lăudați pe Domnul domnilor,

căci în veac ține îndurarea Lui!

4Pe Cel ce singur face minuni mari,

căci în veac ține îndurarea Lui!

5Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere,

căci în veac ține îndurarea Lui!

6Pe Cel ce a întins pământul pe ape,

căci în veac ține îndurarea Lui!

7Pe Cel ce a făcut luminători mari,

căci în veac ține îndurarea Lui!

8Soarele, ca să stăpânească ziua,

căci în veac ține îndurarea Lui!

9Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea,

căci în veac ține îndurarea Lui!

10Pe Cel ce a lovit pe egipteni în întâii lor născuți,

căci în veac ține îndurarea Lui!

11Și a scos pe Israel din mijlocul lor,

căci în veac ține îndurarea Lui!

12Cu mână tare și cu braț întins,

căci în veac ține îndurarea Lui!

13Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie,

căci în veac ține îndurarea Lui!

14Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei,

căci în veac ține îndurarea Lui!

15Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie,

căci în veac ține îndurarea Lui!

16Pe Cel ce a călăuzit pe poporul Său în pustie,

căci în veac ține îndurarea Lui!

17Pe Cel ce a lovit împărați mari,

căci în veac ține îndurarea Lui!

18Pe Cel ce a ucis împărați puternici,

căci în veac ține îndurarea Lui!

19Pe Sihon, împăratul amoriților,

căci în veac ține îndurarea Lui!

20Și pe Og, împăratul Basanului,

căci în veac ține îndurarea Lui!

21Și le-a dat țara de moștenire,

căci în veac ține îndurarea Lui!

22De moștenire robului Său Israel,

căci în veac ține îndurarea Lui!

23Pe Cel ce Și-a adus aminte de noi când eram smeriți,

căci în veac ține îndurarea Lui!

24Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri,

căci în veac ține îndurarea Lui!

25Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi,

căci în veac ține îndurarea Lui!

26Lăudați pe Dumnezeul cerurilor,

căci în veac ține îndurarea Lui!

0 comentarii

Comments


bottom of page