top of page
Caută

4 Aprilie


Levitic 8, Psalm 9 


LEVITICUL 8

Sfințirea lui Aaron și a fiilor săi

1Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Ia pe Aaron și pe fiii lui împreună cu el, veșmintele, untdelemnul pentru ungere, vițelul pentru jertfa de ispășire, cei doi berbeci și coșul cu azimile 3și cheamă toată adunarea la ușa cortului întâlnirii.” 4Moise a făcut cum îi poruncise Domnul, și adunarea s-a strâns la ușa cortului întâlnirii. 5Moise a zis adunării: „Iată ce a poruncit Domnul să se facă.” 6Moise a adus pe Aaron și pe fiii lui și i-a spălat cu apă. 7A pus tunica pe Aaron, l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia și a pus pe el efodul, pe care l-a strâns cu brâul efodului cu care l-a îmbrăcat. 8I-a pus pieptarul și a pus în pieptar Urim și Tumim. 9I-a pus mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a așezat placa de aur, cununa împărătească sfântă, cum poruncise lui Moise Domnul. 10Moise a luat untdelemnul pentru ungere, a uns Sfântul Locaș și toate lucrurile care erau în el și le-a sfințit. 11A stropit cu el altarul de șapte ori și a uns altarul și toate uneltele lui, și ligheanul cu piciorul lui, ca să le sfințească. 12Din untdelemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron și l-a uns, ca să-l sfințească. 13Moise a adus și pe fiii lui Aaron; i-a îmbrăcat cu tunicile, i-a încins cu brâiele și le-a legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul.

Vițelul ispășitor și arderea-de-tot

14A apropiat apoi vițelul adus ca jertfă de ispășire, și Aaron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul vițelului adus ca jertfă de ispășire. 15Moise l-a înjunghiat, a luat sânge și a uns cu degetul coarnele altarului de jur împrejur și a curățit altarul; celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului și l-a sfințit astfel, făcând ispășire pentru el. 16A luat apoi toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor și le-a ars pe altar. 17Iar cealaltă parte care a mai rămas din vițel, și anume pielea, carnea și balega, a ars-o în foc, afară din tabără, cum poruncise lui Moise Domnul. 18A apropiat apoi berbecul pentru arderea-de-tot, și Aaron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. 19Moise l-a înjunghiat și a stropit sângele pe altar de jur împrejur. 20A tăiat berbecul în bucăți și a ars capul, bucățile și grăsimea. 21A spălat cu apă măruntaiele și picioarele și a ars tot berbecul pe altar; aceasta a fost arderea-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

Sfințirea în slujba preoției

22A adus apoi celălalt berbec, adică berbecul pentru închinarea în slujba Domnului, și Aaron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. 23Moise a înjunghiat berbecul, a luat din sângele lui și a pus pe marginea urechii drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept. 24A adus pe fiii lui Aaron, a pus sânge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lor cel drept, iar sângele rămas l-a stropit pe altar de jur împrejur. 25A luat grăsimea, coada, toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor și spata dreaptă; 26a luat, de asemenea, din coșul cu azimi pus înaintea Domnului o turtă fără aluat, o turtă de pâine făcută cu untdelemn și o plăcintă și le-a pus pe grăsime și pe spata dreaptă. 27Toate aceste lucruri le-a pus în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor săi și le-a legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului. 28Apoi, Moise le-a luat din mâinile lor și le-a ars pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta a fost jertfa de închinare în slujba Domnului, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 29Moise a luat pieptul berbecului de închinare în slujba Domnului și l-a legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului; aceasta a fost partea lui Moise, cum poruncise lui Moise Domnul. 30Moise a luat din untdelemnul pentru ungere și din sângele de pe altar; a stropit cu el pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor și a sfințit astfel pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor împreună cu el. 31Moise a zis lui Aaron și fiilor lui: „Fierbeți carnea la ușa cortului întâlnirii; acolo s-o mâncați, împreună cu pâinea care este în coș pentru jertfa de închinare în slujba Domnului, cum am poruncit zicând: ‘Aaron și fiii lui s-o mănânce.’ 32Iar partea care va mai rămâne din carne și din pâine s-o ardeți în foc. 33Timp de șapte zile să nu ieșiți deloc din ușa cortului întâlnirii, până se vor împlini zilele pentru închinarea voastră în slujba Domnului; căci șapte zile se vor întrebuința pentru închinarea voastră în slujba Domnului. 34Ce s-a făcut azi, Domnul a poruncit să se facă și de acum încolo ca ispășire pentru voi. 35Să rămâneți dar șapte zile la ușa cortului întâlnirii, zi și noapte, și să păziți poruncile Domnului, ca să nu muriți; căci așa mi s-a poruncit.” 36Aaron și fiii lui au făcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise.


PSALMUL 9

Către mai-marele cântăreților.

Se cântă ca și „Mori pentru fiul”.

Un psalm al lui David

1Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea,

voi istorisi toate minunile Lui.

2Voi face din Tine bucuria și veselia mea,

voi cânta Numele tău, Dumnezeule Preaînalt,

3pentru că vrăjmașii mei dau înapoi,

se clatină și pier dinaintea Ta.

4Căci Tu îmi sprijini dreptatea și pricina mea

și stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept.

5Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău,

le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie.

6S-au dus vrăjmașii! N-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice!

Niște cetăți dărâmate de Tine! Li s-a șters pomenirea!

7Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veac

și Și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată.

8El judecă lumea cu dreptate,

judecă popoarele cu nepărtinire.

9Domnul este scăparea celui asuprit,

scăpare la vreme de necaz.

10Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine,

căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne!

11Cântați Domnului, care împărățește în Sion,

vestiți printre popoare isprăvile Lui!

12Căci El răzbună sângele vărsat

și Își aduce aminte de cei nenorociți, nu uită strigătele lor.

13Ai milă de mine, Doamne!

Vezi ticăloșia în care mă aduc vrăjmașii mei

și ridică-mă din porțile morții,

14ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului

și să mă bucur de mântuirea Ta.

15Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o

și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns.

16Domnul Se arată, face dreptate

și prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui.(Joc de instrumente. Oprire)

17Cei răi se întorc în Locuința morților:

toate neamurile care uită pe Dumnezeu.

18Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie,

nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie.

19Scoală-Te, Doamne, ca să nu biruiască omul;

neamurile să fie judecate înaintea Ta!

20Aruncă groaza în ei, Doamne,

ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni!0 comentarii

Comentários


bottom of page