top of page
Caută

Zgârierea inimii!


Există oare vreo modalitate în care să ne gândim la sărbătoarea Rusaliilor într-un alt fel decât așa cum gândim de obicei. Nu ca să inventăm ceva nou, ci poate sunt lucruri pe care le putem înțelege într-un mod nou, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, care să ne dea un imbold nou în trăirea noastră cu El. Ce sunt Rusaliile? Ce este Cincizecimea? Răspunsul la aceste întrebări începe cu o altă întrebare: Ce a fost Cincizecimea pentru evrei? Găsim 2 descrieri care parcă se completează una pe cealaltă. Leviticul 23:15+ ne dă o descriere a ce trebuie să faci cu mâinile de această sărbătoare, iar Deuteronomul 16:9+ ne lasă o descriere despre ce să faci cu inima.

În această progresie a descrierilor acestei sărbători s-ar putea să fie și cheia înțelegerii mai profunde a ce înseamnă această sărbătoare azi. Chiar în ceea ce numim vechiul legământ găsim nu doar promisiunile unui nou legământ, ci însuși indiciile unui nou legământ care urma să vină. Este interesant să observăm cum acțiunile lui Dumnezeu cu poporul lui se concretizează într-un legământ, care are la bază o Lege și este susținut de promisiuni. Acesta este modelul vechiului legământ și vedem același model în noul legământ. Legământul vechi avea Legea scrisă pe table, pe când legământul nou are Legea scrisă… (unde?) în inimă!

Aici încep să se lege lucrurile, pentru că promisiunea scrierii Legii Lui în inimă este prevestită de chiar proorocii vechiului legământ și mai departe are la bază promisiunea lui Ioel, că în zilele din urmă voi turna din Duhul Meu… și astfel, aici, începe însemnătatea Cincizecimii pentru noi azi. Este momentul în care Dumnezeu, prin Duhul Său „zgârie” pe inima noastră Legea Lui. Interesant că parcă găsim și asemănări între momentul scrierii pe table (din Exod) și „zgârierea” pe inimă (din Fapte). Interesantă mențiunea din Deuteronom: „să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să locuiască Numele Lui acolo, tu, fiul tău și fiica ta, robul tău și roaba ta, levitul… străinul, orfanul, văduva…” Este, parcă, descrierea bucuriei unei inimi „zgâriate” cu Legea lui Dumnezeu. Ca să nu mai vorbim despre urmările acestei „zgârieri” descrisă în cartea Evrei: „… căci toți Mă vor cunoaște…”. Cincizecimea pentru noi este întipărirea inimii noastre de Duhului Lui, a Legii Lui!

0 comentarii

Comentários


bottom of page