top of page
Caută

1 Aprilie


Levitic 5, Psalm 3-4 


LEVITICUL 5

Tot jertfele pentru ispășirea păcatelor

1Când cineva, fiind pus sub jurământ ca martor, va păcătui nespunând ce a văzut sau ce știe și va cădea astfel sub vină 2sau când cineva, fără să știe, se va atinge de ceva necurat, fie de hoitul unei fiare sălbatice necurate, fie de hoitul unei vite de casă necurate, fie de hoitul unei târâtoare necurate, și va băga apoi de seamă și se va face astfel vinovat 3sau când cineva, fără să ia seama, se va atinge de vreo spurcăciune omenească, de orice spurcăciune care face pe cineva necurat, și va băga de seamă mai târziu și se va face astfel vinovat 4sau când cineva, vorbind cu ușurință, jură că are să facă ceva rău sau bine și, nebăgând de seamă la început, bagă de seamă mai târziu și se va face astfel vinovat – 5când cineva deci se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-și mărturisească păcatul. 6Apoi, să aducă lui Dumnezeu ca jertfă de vină pentru păcatul pe care l-a făcut o parte femeiască din turmă, și anume o oaie sau o capră, ca jertfă ispășitoare, și preotul să facă pentru el ispășirea păcatului lui. 7Dacă nu va putea să aducă o oaie sau o capră, să aducă Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui două turturele sau doi pui de porumbel, unul ca jertfă de ispășire, iar celălalt ca ardere-de-tot. 8Să le aducă preotului, care va jertfi întâi pe cea care are să slujească drept jertfă de ispășire. Preotul să-i frângă cu unghia capul de la grumaz, fără să-l despartă, 9să stropească un perete al altarului cu sângele jertfei de ispășire, iar celălalt sânge să-l stoarcă la picioarele altarului – aceasta este o jertfă de ispășire. 10Cealaltă pasăre s-o pregătească drept ardere-de-tot, după rânduielile așezate. Astfel va face preotul pentru omul acesta ispășirea păcatului pe care l-a făcut, și i se va ierta. 11Dacă nu poate să aducă nici două turturele sau doi pui de porumbel, să aducă pentru păcatul lui, ca dar, a zecea parte dintr-o efă de floarea făinii, și anume ca dar de ispășire; să nu pună untdelemn pe ea și să nu adauge nici tămâie, căci este un dar de ispășire. 12S-o aducă la preot, și preotul să ia din ea un pumn plin, ca aducere aminte, și s-o ardă pe altar, ca și pe darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului – acesta este un dar de ispășire. 13Astfel va face preotul pentru omul acela ispășirea păcatului pe care l-a făcut față de unul din aceste lucruri, și i se va ierta. Cealaltă parte care va mai rămâne din darul acesta să fie a preotului, ca și la darul de mâncare.’”

Jertfele pentru vină

14Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 15„Când cineva va face o nelegiuire și va păcătui fără voie față de lucrurile închinate Domnului, să aducă Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui un berbec fără cusur din turmă, după prețuirea ta, în sicli de argint, după siclul Sfântului Locaș. 16Să mai adauge a cincea parte la prețul lucrului cu care a înșelat Sfântul Locaș și să-l încredințeze preotului. Și preotul să facă ispășire pentru el cu berbecul adus ca jertfă pentru vină, și i se va ierta. 17Când va păcătui cineva făcând, fără să știe, împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și se va face vinovat, purtându-și astfel vina, 18să aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbec fără cusur, luat din turmă, după prețuirea ta. Și preotul să facă pentru el ispășirea greșelii pe care a făcut-o fără să știe, și i se va ierta. 19Aceasta este o jertfă pentru vină. Omul acesta se făcuse vinovat față de Domnul.”


PSALMUL 3

Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom

1Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei!

Ce mulțime se scoală împotriva mea!

2Cât de mulți zic despre mine:

„Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!”(Oprire)

3Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu,

Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul!

4Eu strig cu glasul meu către Domnul

și El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt.(Oprire)

5Mă culc, adorm

și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu.

6Nu mă tem de zecile de mii de popoare

care mă împresoară din toate părțile.

7Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule!

Căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei

și zdrobești dinții celor răi.

8La Domnul este scăparea:

binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.


PSALMUL 4

Către mai-marele cântăreților.

De cântat pe instrumente cu coarde.

Un psalm al lui David

1Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele,

scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare!

Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea!

2Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea?

Până când veți iubi deșertăciunea

și veți umbla după minciuni?(Oprire)

3Să știți că Domnul Și-a ales un om pe care-l iubește:

Domnul aude când strig către El.

4Cutremurați-vă și nu păcătuiți!

Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți!(Oprire)

5Aduceți jertfe neprihănite

și încredeți-vă în Domnul!

6Mulți zic: „Cine ne va arăta fericirea?”

Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina Feței Tale, Doamne!”

7Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei

când li se înmulțește rodul grâului și al vinului.

8Eu mă culc și adorm în pace,

căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.

0 comentarii

Comments


bottom of page