top of page
Caută

24 Aprilie


Numeri 2, Psalm 36 


NUMERI 2

Așezarea taberelor

1Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Copiii lui Israel au să tăbărască fiecare lângă steagul lui, sub semnele casei părinților lui; să tăbărască în fața și împrejurul cortului întâlnirii. 3La răsărit, tabăra lui Iuda, cu steagul ei și cu oștirile sale. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Iuda, Nahșon, fiul lui Aminadab, 4cu oștirea lui, alcătuită din șaptezeci și patru de mii șase sute de oameni ieșiți la numărătoare. 5Lângă el să tăbărască seminția lui Isahar și mai-marele fiilor lui Isahar, Netaneel, fiul lui Țuar, 6cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și patru de mii patru sute de oameni, ieșiți la numărătoare; 7apoi seminția lui Zabulon și mai-marele fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon, 8cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și șapte de mii patru sute de oameni ieșiți la numărătoare. 9Toți cei din tabăra lui Iuda ieșiți la numărătoare sunt o sută optzeci și șase de mii patru sute de bărbați, după oștirea lor. Ei să pornească cei dintâi. 10La miazăzi, tabăra lui Ruben, cu steagul ei și cu oștirile ei. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Ruben, Elițur, fiul lui Ședeur, 11cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și șase de mii cinci sute de bărbați ieșiți la numărătoare. 12Lângă el să tăbărască seminția lui Simeon și mai-marele fiilor lui Simeon, Șelumiel, fiul lui Țurișadai, 13cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și nouă de mii trei sute de oameni ieșiți la numărătoare; 14apoi seminția lui Gad și mai-marele fiilor lui Gad, Elisa, fiul lui Deuel, 15cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci de oameni ieșiți la numărătoare. 16Toți cei din tabăra lui Ruben ieșiți la numărătoare sunt o sută cincizeci și unu de mii patru sute cincizeci de oameni, după oștirile lor. Ei să pornească în al doilea rând. 17Apoi va porni cortul întâlnirii, împreună cu tabăra leviților, așezată în mijlocul celorlalte tabere. Pe drum, vor ține șirul în care a tăbărât fiecare, la rândul lui, după steagul lui. 18La apus, tabăra lui Efraim, cu steagul său și cu oștirile sale. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Efraim, Elișama, fiul lui Amihud, 19cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci de mii cinci sute de oameni ieșiți la numărătoare. 20Lângă el să tăbărască seminția lui Manase și mai-marele fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahțur, 21cu oștirea lui, alcătuită din treizeci și două de mii două sute de oameni ieșiți la numărătoare; 22apoi seminția lui Beniamin și mai-marele fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni, 23cu oștirea lui, alcătuită din treizeci și cinci de mii patru sute de oameni ieșiți la numărătoare. 24Toți cei din tabăra lui Efraim ieșiți la numărătoare sunt o sută opt mii o sută de oameni, după oștirile lor. Ei să pornească în al treilea rând. 25La miazănoapte, tabăra lui Dan, cu steagul ei și cu oștirile ei. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amișadai, 26cu oștirea lui, alcătuită din șaizeci și două de mii șapte sute de oameni ieșiți la numărătoare. 27Lângă el să tăbărască seminția lui Așer și mai-marele fiilor lui Așer, Paguiel, fiul lui Ocran, 28cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și unu de mii cinci sute de oameni ieșiți la numărătoare; 29apoi seminția lui Neftali și mai-marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan, 30cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și trei de mii patru sute de oameni ieșiți la numărătoare. 31Toți cei din tabăra lui Dan ieșiți la numărătoare sunt o sută cincizeci și șapte de mii șase sute de oameni. Ei să pornească cei din urmă, după steagul lor.” 32Aceștia sunt copiii lui Israel ieșiți la numărătoare, după casele părinților lor. Toți cei ieșiți la numărătoare și care au alcătuit taberele după oștirile lor au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci. 33Leviții, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, n-au intrat la numărătoare în mijlocul copiilor lui Israel. 34Și copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Așa tăbărau ei, după steagurile lor, și astfel porneau la drum, fiecare după familia lui, după casa părinților lui.


PSALMUL 36

Către mai-marele cântăreților.

Un psalm al lui David, robul Domnului

1Nelegiuirea celui rău zice inimii mele:

„Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui.”

2Căci se măgulește singur în ochii lui,

ca să-și desăvârșească fărădelegea, ca să-și potolească ura.

3Cuvintele gurii lui sunt mincinoase și înșelătoare;

nu mai vrea să lucreze cu înțelepciune și să facă binele.

4În așternutul lui se gândește la răutate,

stă pe o cale care nu este bună

și nu urăște răul.

5Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri

și credincioșia Ta, până la nori.

6Dreptatea Ta este ca munții lui Dumnezeu

și judecățile Tale sunt ca adâncul cel mare.

Doamne, Tu sprijini pe oameni și pe dobitoace!

7Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule!

La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.

8Se satură de belșugul Casei Tale

și-i adăpi din șuvoiul desfătărilor Tale.

9Căci la Tine este izvorul vieții;

prin lumina Ta vedem lumina.

10Întinde-Ți și mai departe bunătatea peste cei ce Te cunosc

și dreptatea peste cei cu inima neprihănită!

11Să nu m-ajungă piciorul celui mândru

și să nu mă pună pe fugă mâna celor răi!

12Cei ce fac fărădelegea au și început să cadă;

sunt răsturnați și nu pot să se mai scoale.


0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Comments


bottom of page