top of page
Caută

16 Martie


Exod 28, Ioan 7


 

Exod 28

Îmbrăcămintea preoțească

1Apropie de tine pe fratele tău, Aaron, și pe fiii săi și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba Mea ca preoți: pe Aaron și pe fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. 2Fratelui tău, Aaron, să-i faci haine sfinte, ca să-i slujească de cinste și podoabă. 3Vorbește cu toți cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere, să facă veșmintele lui Aaron ca să fie sfințit și să-Mi împlinească slujba de preot. 4Iată veșmintele pe care le vor face: un pieptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată la gherghef, o mitră și un brâu. Să facă fratelui tău, Aaron, și fiilor săi veșminte sfinte, ca să-Mi împlinească slujba de preot. 5Să întrebuințeze aur, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cârmâziu și in subțire.

Efodul și brâul

6Efodul să-l facă din aur, din fir albastru, purpuriu și cârmâziu și din in subțire răsucit; să fie lucrat cu măiestrie. 7Să aibă doi umărari uniți cu el; la cele două capete ale lui, să fie legat de ei. 8Brâul să fie de aceeași lucrătură ca efodul și prins pe el; să fie de aur, de fir albastru, purpuriu și cârmâziu și de in subțire răsucit. 9Să iei apoi două pietre de onix și să sapi pe ele numele fiilor lui Israel: 10șase din numele lor pe o piatră și alte șase pe a doua piatră, după șirul nașterilor. 11Pe cele două pietre să sapi numele fiilor lui Israel, cum se face săpătura pe pietre și pe peceți; să le legi într-o ferecătură de aur. 12Amândouă aceste pietre să le pui pe umărarii efodului, ca aducere aminte de fiii lui Israel, și Aaron le va purta numele înaintea Domnului, pe cei doi umeri ai lui, ca aducere aminte de ei. 13Să faci apoi niște ferecături de aur 14și două lănțișoare de aur curat, pe care să le împletești în chip de sfori, și lanțurile acestea, împletite astfel, să le pui în ferecături.

Pieptarul

15Să faci apoi pieptarul judecății, lucrat cu măiestrie, să-l faci din aceeași lucrătură ca efodul; să-l faci din aur, din fir albastru, purpuriu și cârmâziu și din in subțire răsucit. 16Să fie în patru colțuri și îndoit; lungimea lui să fie de o palmă și lățimea, tot de o palmă. 17În el să țeși o țesătură de pietre, și anume patru rânduri de pietre: în rândul întâi, un sardonix, un topaz și un smarald; 18în al doilea rând, un rubin, un safir și un diamant; 19în al treilea rând, un opal, un agat și un ametist; 20în al patrulea rând, un crisolit, un onix și un iaspis. Aceste pietre să fie legate în ferecătura lor de aur. 21Să fie douăsprezece, după numele fiilor lui Israel, săpate ca niște peceți, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seminții. 22Pentru pieptar să faci niște lănțișoare de aur curat, împletite ca niște sfori. 23Să faci pentru pieptar două verigi de aur, și aceste două verigi de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului. 24Cele două lanțuri de aur împletite să le prinzi de cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului. 25Iar celelalte două capete ale celor două lanțuri împletite să le prinzi de cele două ferecături și să le pui peste umărarii efodului, în partea dinainte. 26Să mai faci două verigi de aur și să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru care este îndreptată spre efod. 27Și să mai faci alte două verigi de aur, pe care să le pui jos la cei doi umărari ai efodului pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se îmbucă efodul cu umărarii, deasupra brâului efodului. 28Pieptarul cu verigile lui să-l lege de verigile efodului cu o sfoară albastră, pentru ca pieptarul să stea țeapăn deasupra brâului efodului și să nu poată să se miște de pe efod. 29Când va intra Aaron în Sfântul Locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecății, ca să păstreze totdeauna aducerea aminte de ei înaintea Domnului. 30Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aaron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel, Aaron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfățișa înaintea Domnului.

Mantia albastră

31Mantia de sub efod s-o faci întreagă de materie albastră. 32La mijloc, să aibă o gură pentru intrarea capului și gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură țesută, ca gura unei platoșe, ca să nu se rupă. 33Pe margine, de jur împrejurul tiviturii, să pui niște rodii de culoare albastră, purpurie și cârmâzie, presărate cu clopoței de aur: 34un clopoțel de aur și o rodie, un clopoțel de aur și o rodie, pe toată marginea mantiei, de jur împrejur. 35Aaron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba; când va intra în Locașul Sfânt înaintea Domnului, și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoțeilor, așa că el nu va muri.

Tabla de aur, tunica, mitra și brâul

36Să faci și o tablă de aur curat și să sapi pe ea, cum se sapă pe o pecete: ‘Sfințenie Domnului’. 37S-o legi cu o sfoară albastră de mitră, în partea dinainte a mitrei. 38Ea să fie pe fruntea lui Aaron și Aaron va purta fărădelegile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte; ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuți înaintea Lui. 39Tunica s-o faci de in subțire; să faci o mitră de in subțire și să faci un brâu lucrat la gherghef. 40Fiilor lui Aaron să le faci tunici, să le faci brâie și să le faci scufii, spre cinste și podoabă. 41Să îmbraci cu ele pe fratele tău Aaron și pe fiii lui împreună cu el. Să-i ungi, să-i închini în slujbă, să-i sfințești, și-Mi vor sluji ca preoți. 42Fă-le izmene de in, ca să-și acopere goliciunea, de la brâu până la glezne. 43Aaron și fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar, ca să facă slujba în Locașul Sfânt; astfel ei nu se vor face vinovați și nu vor muri. Aceasta este o lege veșnică pentru Aaron și pentru urmașii lui după el.


Ioan 7

Necredința fraților lui Isus

1După aceea, Isus străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. 2Și praznicul iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape. 3Frații Lui I-au zis: „Pleacă de aici și du-Te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii Tăi lucrările pe care le faci. 4Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.” 5Căci nici frații Lui nu credeau în El. 6Isus le-a zis: „Vremea Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. 7Pe voi lumea nu vă poate urî; pe Mine Mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. 8Suiți-vă voi la praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu Mi s-a împlinit încă vremea.” 9După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea.

Isus în Ierusalim la Praznicul Corturilor

10După ce s-au suit frații Lui la praznic, S-a suit și El, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. 11Iudeii Îl căutau în timpul praznicului și ziceau: „Unde este?” 12Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre El. Unii ziceau: „Este un om bun.” Alții ziceau: „Nu, ci duce norodul în rătăcire.” 13Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe față. 14Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Și învăța norodul. 15Iudeii se mirau și ziceau: „Cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată?” 16Isus le-a răspuns: „Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine. 17Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine. 18Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. 19Oare nu v-a dat Moise Legea? Totuși nimeni din voi nu ține Legea. De ce căutați să Mă omorâți?” 20Norodul I-a răspuns: „Ai drac. Cine caută să Te omoare?” 21Drept răspuns, Isus le-a zis: „O lucrare am făcut și toți vă mirați de ea. 22Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur – nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi – și voi tăiați împrejur pe om în ziua Sabatului. 23Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua Sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, de ce turbați de mânie împotriva Mea pentru că am însănătoșit un om întreg în ziua Sabatului? 24Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate.” 25Niște locuitori din Ierusalim ziceau: „Nu este El acela pe care caută ei să-l omoare? 26Și totuși iată că vorbește pe față, și ei nu-I zic nimic! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că El este Hristosul? 27Dar noi știm de unde este omul acesta, însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este.” 28Și Isus, pe când învăța pe norod în Templu, striga: „Mă cunoașteți și Mă știți de unde sunt! Eu n-am venit de la Mine Însumi, ci Cel ce M-a trimis este adevărat și voi nu-L cunoașteți. 29Eu Îl cunosc, căci vin de la El și El M-a trimis.” 30Ei căutau deci să-L prindă și nimeni n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul. 31Mulți din norod au crezut în El și ziceau: „Când va veni, Hristosul va face mai multe semne decât a făcut omul acesta?” 32Fariseii au auzit pe norod spunând în șoaptă aceste lucruri despre El. Atunci, preoții cei mai de seamă și fariseii au trimis niște aprozi să-L prindă. 33Isus a zis: „Mai sunt cu voi puțină vreme și apoi Mă duc la Cel ce M-a trimis. 34Voi Mă veți căuta, și nu Mă veți găsi; și unde voi fi Eu, voi nu puteți veni.” 35Iudeii au zis între ei: „Unde are de gând să se ducă omul acesta, ca să nu-l putem găsi? Doar n-o avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe pe greci? 36Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus: ‘Mă veți căuta, și nu Mă veți găsi; și unde voi fi Eu, voi nu puteți veni’?”

Isus, Apa vieții

37În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea. 38Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” 39Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

Încercări pentru prinderea lui Isus

40Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: „Acesta este cu adevărat Prorocul.” 41Alții zice au: „Acesta este Hristosul.” Și alții ziceau: „Cum, din Galileea are să vină Hristosul? 42Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betleem, unde era David?” 43S-a făcut deci dezbinare în norod din pricina Lui. 44Unii din ei voiau să-L prindă; dar nimeni n-a pus mâna pe El. 45Aprozii s-au întors deci la preoții cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia le-au zis: „De ce nu L-ați adus?” 46Aprozii au răspuns: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.” 47Fariseii le-au răspuns: „Doar n-ați fi fost duși și voi în rătăcire? 48A crezut în El vreunul din mai-marii noștri sau din farisei? 49Dar norodul acesta, care nu știe Legea, este blestemat!” 50Nicodim, cel care venise la Isus noaptea și care era unul din ei, le-a zis: 51„Legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face?” 52Drept răspuns, ei i-au zis: „Și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.” 53(Și s-a întors fiecare acasă.

0 comentarii

Comments


bottom of page