top of page
Caută

23 Martie


Exod 35, Ioan 14 

EXODUL 35

Sabatul

1Moise a strâns toată adunarea copiilor lui Israel și le-a zis: „Iată lucrurile pe care a poruncit Domnul să le faceți: 2Șase zile să lucrați, dar ziua a șaptea să vă fie sfântă; acesta este Sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea să fie pedepsit cu moartea. 3Să n-aprindeți foc în niciuna din locuințele voastre în ziua Sabatului.”

Daruri pentru facerea cortului

4Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel și a zis: „Iată ce a poruncit Domnul. 5Luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. Fiecare să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima: aur, argint și aramă; 6materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cârmâziu, in subțire și păr de capră; 7piei de berbec vopsite în roșu și piei de vițel de mare; lemn de salcâm, 8untdelemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare; 9pietre de onix și alte pietre pentru împodobirea efodului și a pieptarului. 10Toți cei iscusiți dintre voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul: 11locașul, cortul și acoperișul lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui; 12chivotul și drugii lui, capacul ispășirii și perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului; 13masa și drugii ei, cu toate uneltele ei, și pâinile pentru punerea înaintea Domnului; 14sfeșnicul cu uneltele lui, candelele lui și untdelemnul pentru sfeșnic; 15altarul pentru tămâie și drugii lui, untdelemnul pentru ungere și tămâia mirositoare, și perdeaua ușii de afară, de la intrarea cortului; 16altarul pentru arderile-de-tot, grătarul lui de aramă, drugii lui și toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui, 17pânzele curții, stâlpii ei, picioarele ei și perdeaua de la poarta curții; 18țărușii cortului, țărușii curții și funiile lor; 19veșmintele preoțești pentru slujba Sfântului Locaș, veșmintele sfinte ale preotului Aaron și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești.” 20Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise. 21Toți cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. 22Au venit îndată bărbații și femeile, toți cei cu tragere de inimă și au adus belciuge de nas, inele, cercei, brățări, salbe și tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur, pe care-l închinase Domnului. 23Toți cei ce aveau stofe (materii) vopsite în albastru, în purpuriu, în cârmâziu, din in subțire și păr de capră, piei de berbec vopsite în roșu și piei de vițel de mare le-au adus. 24Toți cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint și de aramă au adus prinosul Domnului. Toți cei ce aveau lemn de salcâm bun pentru lucrările rânduite pentru slujbă l-au adus. 25Toate femeile iscusite au tors cu mâinile lor și au adus lucrul lor, și anume: tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cârmâziu și in subțire. 26Toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors păr de capră. 27Fruntașii poporului au adus pietre de onix și alte pietre pentru efod și pieptar; 28mirodenii și untdelemn, pentru sfeșnic, pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. 29Toți copiii lui Israel, bărbați și femei, pe care-i trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise au adus Domnului daruri de bunăvoie.

Chemarea meșterilor

30Moise a zis copiilor lui Israel: „Să știți că Domnul a ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. 31L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. 32I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în aramă, 33să sape în pietre și să le lege, să lucreze lemnul cu meșteșug și să facă tot felul de lucrări meșteșugite. 34I-a dat și darul să învețe pe alții, atât lui, cât și lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. 35I-a umplut cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meșteșugită, de lucrat la gherghef și de țesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cârmâziu și in subțire, să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri.”


IOAN 14

Îmbărbătarea ucenicilor

1 Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. 2În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 3Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca, acolo unde sunt Eu, să fiți și voi. 4Știți unde Mă duc și știți și calea într-acolo.” 5„Doamne”, I-a zis Toma, „nu știm unde Te duci. Cum putem să știm calea într-acolo?” 6Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. 7Dacă M-ați fi cunoscut pe Mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl veți cunoaște; și L-ați și văzut.” 8„Doamne”, i-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns!” 9Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl’? 10Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. 11Credeți-Mă că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine; credeți cel puțin pentru lucrările acestea. 12Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl: 13și orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face.

Păzirea poruncilor

15 Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. 16Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; 17și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. 18Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi. 19Peste puțină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veți vedea; pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi. 20În ziua aceea, veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteți în Mine și că Eu sunt în voi. 21Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.” 22Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, și nu lumii?” 23Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. 24Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele. Și cuvântul pe care-l auziți nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis. 25V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. 26Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. 27Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. 28Ați auzit că v-am spus: ‘Mă duc și Mă voi întoarce la voi.’ Dacă M-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis: ‘Mă duc la Tatăl’, căci Tatăl este mai mare decât Mine. 29Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se vor întâmpla, să credeți. 30Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine, 31dar vine pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum Mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haidem să plecăm de aici!

0 comentarii

댓글


bottom of page