top of page
Caută

26 Aprilie


Numeri 4, Psalm 38 


NUMERI 4

Slujbele chehatiților

1Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Numără pe fiii lui Chehat dintre copiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinților lor, 3de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, pe toți cei destoinici să facă vreo slujbă la cortul întâlnirii. 4Iată slujbele fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii: ele privesc Locul Preasfânt. 5La pornirea taberei, Aaron și fiii lui să vină să dea jos perdeaua dinăuntru și să acopere cu ea chivotul mărturiei; 6să pună deasupra ei o învelitoare de piele de vițel de mare și să întindă pe deasupra un covor făcut în întregime din materie albastră; apoi să pună drugii chivotului. 7Să întindă un covor albastru peste masa pâinilor pentru punerea înainte și deasupra să pună străchinile, cățuile, ceștile și potirele pentru jertfele de băutură; deasupra să fie și pâinea care se pune necurmat înaintea Domnului; 8peste toate aceste lucruri, să întindă un covor cârmâziu și să-l acopere cu o învelitoare de piele de vițel de mare; apoi să pună drugii mesei. 9Să ia un covor albastru și să acopere sfeșnicul, candelele lui, mucările lui, cenușarele lui și toate vasele lui pentru untdelemn, care se întrebuințează pentru slujba lui; 10să-l pună cu toate uneltele lui într-o învelitoare de piele de vițel de mare; apoi să-l pună pe targă. 11Peste altarul de aur să întindă un covor albastru și să-l acopere cu o învelitoare de piele de vițel de mare; apoi să-i pună drugii. 12Să ia apoi toate uneltele întrebuințate pentru slujbă în Sfântul Locaș și să le pună într-un covor albastru și să le acopere cu o învelitoare de piele de vițel de mare; apoi să le pună pe targă. 13Să ia cenușa din altar și să întindă peste altar un covor de purpură; 14să pună deasupra toate uneltele pentru slujba lui, tigăile pentru cărbuni, furculițele, lopețile, lighenele, toate uneltele altarului și deasupra să întindă o învelitoare de piele de vițel de mare; apoi să-i pună drugii. 15După ce Aaron și fiii lui vor isprăvi de acoperit Sfântul Locaș și toate uneltele Sfântului Locaș, fiii lui Chehat să vină, la pornirea taberei, ca să le ducă, dar să nu se atingă de lucrurile sfinte, ca să nu moară. Acestea sunt lucrurile pe care au să le ducă fiii lui Chehat din cortul întâlnirii. 16Eleazar, fiul preotului Aaron, să aibă sub privegherea lui untdelemnul pentru sfeșnic, tămâia mirositoare, darul de pâine de toate zilele și untdelemnul pentru ungere; să aibă în grija lui tot cortul și tot ce cuprinde el, Sfântul Locaș și uneltele lui.” 17Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 18„Să nu cumva să puneți neamul familiilor chehatiților în primejdie să fie nimicit din mijlocul leviților. 19Iată ce să faceți pentru ei ca să trăiască, și să nu moară, când se vor apropia de Locul Preasfânt: Aaron și fiii lui să vină și să pună pe fiecare din ei la slujba și sarcina lui. 20Să nu intre ei să învelească lucrurile sfinte, ca să nu moară.”

Slujbele gherșoniților

21Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 22„Numără și pe fiii lui Gherșon, după casele părinților lor, după familiile lor, 23și anume să faci numărătoarea, începând de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sunt în stare să împlinească vreo slujbă în cortul întâlnirii. 24Iată slujbele familiilor gherșoniților, slujba pe care vor trebui s-o facă și ce vor trebui să ducă. 25Să ducă covoarele cortului și cortul întâlnirii, învelitoarea lui și învelitoarea de piele de vițel de mare, care se pune deasupra, perdeaua de la ușa cortului întâlnirii, 26pânzele curții și perdeaua de la ușa porții curții, de jur împrejurul cortului și altarului, funiile lor și toate uneltele care țin de ele. Și ei să facă toată slujba privitoare la aceste lucruri. 27În slujbele lor, fiii gherșoniților să fie sub poruncile lui Aaron și fiilor lui, pentru tot ce vor duce și pentru toată slujba pe care vor trebui s-o facă; în grija lor să dați tot ce au de dus. 28Acestea sunt slujbele familiilor fiilor gherșoniților în cortul întâlnirii și ce au ei de păzit sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

Slujbele fiilor lui Merari

29Să faci numărătoarea fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinților lor, 30și anume să faci numărătoarea, începând de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sunt în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii. 31Iată ce este dat în grija lor și ce au ei de dus, pentru toate slujbele din cortul întâlnirii: scândurile cortului, drugii lui, stâlpii lui, picioarele lui; 32stâlpii curții de jur împrejur, picioarele lor, țărușii lor, funiile lor, toate uneltele care țin de ei și tot ce este rânduit pentru slujba lor. Să spuneți pe nume lucrurile care sunt date în grija lor și pe care le au ei de purtat. 33Acestea sunt slujbele familiilor fiilor lui Merari, toate slujbele pe care au să le facă ei în cortul întâlnirii, sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.” 34Moise, Aaron și mai-marii adunării au făcut numărătoarea fiilor chehatiților, după familiile lor și după casele părinților lor, 35și anume a tuturor acelora care, de la vârsta de treizeci de ani în sus, până la vârsta de cincizeci de ani, erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii. 36Cei ieșiți la numărătoare, după familiile lor, au fost două mii șapte sute cincizeci. 37Aceștia sunt cei ieșiți la numărătoare din familiile chehatiților, toți cei ce făceau vreo slujbă în cortul întâlnirii; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea, după porunca Domnului dată prin Moise. 38Fiii lui Gherșon ieșiți la numărătoare, după familiile lor și după casele părinților lor, 39de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, și anume toți cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii, 40cei ieșiți la numărătoare, după familiile lor, după casele părinților lor, au fost două mii șase sute treizeci. 41Aceștia sunt cei ieșiți la numărătoare din familiile fiilor lui Gherșon, toți cei ce făceau vreo slujbă în cortul întâlnirii; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului. 42Cei ieșiți la numărătoare dintre familiile fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinților lor, 43de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, toți cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii, 44cei ieșiți la numărătoare, după familiile lor, au fost trei mii două sute. 45Aceștia sunt cei ieșiți la numărătoare din familiile fiilor lui Merari; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise. 46Toți aceia dintre leviți a căror numărătoare au făcut-o Moise, Aaron și mai-marii lui Israel, după familiile lor și după casele părinților lor, 47de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, toți cei ce erau în stare să facă vreo slujbă și să ducă cortul întâlnirii, 48toți cei ieșiți la numărătoare au fost opt mii cinci sute optzeci. 49Le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise, arătând fiecăruia slujba pe care trebuia s-o facă și ce trebuia să ducă; le-au făcut numărătoarea după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.


PSALMUL 38

Un psalm al lui David.

Spre aducere aminte

1Doamne, nu mă mustra în mânia Ta

și nu mă pedepsi în urgia Ta!

2Căci săgețile Tale s-au înfipt în mine

și mâna Ta apasă asupra mea.

3N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei Tale;

nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu.

4Căci fărădelegile mele se ridică deasupra capului meu;

ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine.

5Rănile mele miros greu și sunt pline de coptură,

în urma nebuniei mele.

6Sunt gârbovit, peste măsură de istovit.

Toată ziua umblu plin de întristare.

7Căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele

și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea.

8Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire;

tulburarea inimii mele mă face să gem.

9Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta

și suspinele mele nu-Ți sunt ascunse.

10Inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăsește

și lumina ochilor mei nu mai este cu mine.

11Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea

și rudele mele stau deoparte.

12Cei ce vor să-mi ia viața își întind cursele,

cei ce-mi caută nenorocirea spun răutăți

și toată ziua urzesc la înșelătorii.

13Iar eu sunt ca un surd: n-aud;

sunt ca un mut, care nu deschide gura.

14Sunt ca un om care n-aude

și în gura căruia nu este niciun răspuns.

15Doamne, în Tine nădăjduiesc;

Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule!

16Căci zic: „Nu îngădui să se bucure vrăjmașii mei de mine

și să se fudulească împotriva mea, când mi se clatină piciorul!”

17Căci sunt aproape să cad

și durerea mea este totdeauna înaintea mea.

18Îmi mărturisesc fărădelegea,

mă doare de păcatul meu.

19Dar vrăjmașii mei sunt plini de viață și plini de putere;

cei ce mă urăsc fără temei sunt mulți la număr.

20Ei îmi întorc rău pentru bine,

îmi sunt potrivnici, pentru că eu urmăresc binele.

21Nu mă părăsi, Doamne!

Dumnezeule, nu Te depărta de mine!

22Vino degrabă în ajutorul meu,

Doamne, Mântuirea mea!

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

コメント


bottom of page