top of page
Caută

28 AprilieNumeri 6, Psalm 40-41 


NUMERI 6

Legea nazireatului

1Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți, făcând o juruință de nazireat, ca să se închine Domnului, 3să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare; să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din vreo băutură îmbătătoare; să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri și să nu mănânce struguri proaspeți, nici uscați. 4În tot timpul nazireatului lui, să nu mănânce nimic care vine din viță, de la sâmburi până la pielița strugurelui. 5În tot timpul nazireatului, briciul să nu treacă pe capul lui; până la împlinirea zilelor pentru care s-a închinat Domnului, va fi sfânt; să-și lase părul să crească în voie. 6În tot timpul cât s-a făgăduit Domnului prin jurământ, să nu se apropie de un mort; 7să nu se pângărească nici la moartea tatălui său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a surorii sale, căci poartă pe cap închinarea Dumnezeului lui. 8În tot timpul nazireatului, să fie închinat Domnului. 9Dacă moare cineva de moarte năprasnică lângă el și capul lui închinat se face astfel necurat, să-și radă capul în ziua curățirii, și anume să și-l radă a șaptea zi. 10În ziua a opta, să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel, la ușa cortului întâlnirii. 11Preotul să jertfească pe unul ca jertfă de ispășire, iar pe celălalt ca ardere-de-tot și să facă pentru el ispășirea păcatului lui, făcut cu prilejul mortului. Nazireul să-și sfințească apoi capul chiar în ziua aceea. 12Să închine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte și să aducă un miel de un an ca jertfă pentru vină; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentru că nazireatul lui a fost pângărit.

După isprăvirea nazireatului

13Iată legea nazireului. În ziua când se va împlini vremea nazireatului lui, să fie adus la ușa cortului întâlnirii. 14Ca dar, să aducă Domnului un miel de un an fără cusur pentru arderea-de-tot, o oaie de un an și fără cusur pentru jertfa de ispășire și un berbec fără cusur pentru jertfa de mulțumire; 15un coș cu azimi, turte făcute din floarea făinii frământată cu untdelemn, și plăcinte fără aluat, stropite cu untdelemn, împreună cu darul de mâncare și jertfa de băutură obișnuite. 16Preotul să aducă aceste lucruri înaintea Domnului și să aducă jertfa lui de ispășire și arderea-de-tot; 17să pregătească berbecul ca jertfă de mulțumire Domnului, împreună cu coșul cu azimi, și să pregătească și darul lui de mâncare și jertfa lui de băutură. 18Nazireul să-și radă, la ușa cortului întâlnirii, capul închinat Domnului; să ia părul capului său închinat Domnului și să-l pună pe focul care este sub jertfa de mulțumire. 19Preotul să ia spata dreaptă fiartă a berbecului, o turtă nedospită din coș și o plăcintă nedospită și să le pună în mâinile nazireului, după ce acesta și-a ras capul închinat Domnului. 20Preotul să le legene într-o parte și într-alta înaintea Domnului: acesta este un lucru sfânt, care este al preotului, împreună cu pieptul legănat și spata adusă ca jertfă prin ridicare. Apoi, nazireul va putea să bea vin. 21Aceasta este legea pentru cel ce a făcut juruința de nazireat: acesta este darul lui, care trebuie adus Domnului pentru nazireatul lui, afară de ce-i vor îngădui mijloacele lui. Să împlinească tot ce este poruncit pentru juruința pe care a făcut-o, după legea nazireatului.’”

Binecuvântarea

22Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 23„Vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: ‘Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: 24«Domnul să te binecuvânteze și să te păzească! 25Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste tine și să Se îndure de tine! 26Domnul să-Și înalțe Fața peste tine și să-ți dea pacea!» 27Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, și Eu îi voi binecuvânta.’”


PSALMUL 40

Către mai-marele cântăreților.

Un psalm al lui David

1Îmi pusesem nădejdea în Domnul,

și El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele.

2M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei;

mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii.

3Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.

Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut

și s-au încrezut în Domnul.

4Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul

și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși!

5Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine:

nimeni nu se poate asemăna cu Tine.

Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez,

dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc.

6Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare,

ci mi-ai străpuns urechile;

nu ceri nici ardere-de-tot, nici jertfă de ispășire.

7Atunci am zis: „Iată-mă că vin! –

În sulul cărții este scris despre mine. –

8Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!

Și Legea Ta este în fundul inimii mele.”

9Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare;

iată că nu-mi închid buzele.

Tu știi lucrul acesta, Doamne!

10Nu țin în inima mea îndurarea Ta,

ci vestesc adevărul tău și mântuirea Ta

și nu ascund bunătatea și credincioșia Ta în adunarea cea mare.

11Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale,

ci bunătatea și credincioșia Ta mă vor păzi totdeauna.

12Căci rele fără număr mă împresoară,

m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele și nu le mai pot suferi vederea.

Sunt mai multe decât perii capului meu și mi se înmoaie inima.

13Izbăvește-mă, Doamne!

Vino, Doamne, degrabă în ajutorul meu!

14Să fie rușinați și înfruntați

toți cei ce vor să-mi ia viața!

Să dea înapoi și să roșească de rușine

cei ce-mi doresc pierzarea!

15Să rămână înlemniți de rușinea lor

cei ce-mi zic: „Ha! Ha!”

16Să se bucure și să se veselească în Tine toți cei ce Te caută!

Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică fără încetare:

„Mărit să fie Domnul!”

17Eu sunt sărac și lipsit,

dar Domnul Se gândește la mine.

Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu:

nu zăbovi, Dumnezeule!


PSALMUL 41

Către mai-marele cântăreților.

Un psalm al lui David

1Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac,

căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește;

2Domnul îl păzește și-l ține în viață.

El este fericit pe pământ

și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui.

3Domnul îl sprijină când este pe patul de suferință:

îi ușurezi durerile în toate bolile lui.

4Eu zic: „Doamne, ai milă de mine!

Vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta!”

5Vrăjmașii mei zic cu răutate despre mine:

„Când va muri? Când îi va pieri numele?”

6Dacă vine cineva să mă vadă, vorbește neadevăruri,

strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău;

și când pleacă, mă vorbește de rău pe afară.

7Toți vrăjmașii mei șoptesc între ei împotriva mea

și cred că nenorocirea mea îmi va aduce pieirea.

8„Este atins rău de tot”, zic ei,

„iată-l culcat, n-are să se mai scoale!”

9Chiar și acela cu care trăiam în pace,

în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea,

ridică și el călcâiul împotriva mea.

10Dar Tu, Doamne, ai milă de mine și ridică-mă,

ca să le răsplătesc cum li se cuvine!

11Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești,

dacă nu mă va birui vrăjmașul meu.

12Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele

și m-ai așezat pe vecie înaintea Ta.

13Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,

din veșnicie în veșnicie!

Amin! Amin!

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Comments


bottom of page