top of page
Caută

29 Aprilie


Numeri 7, Psalm 42-43 


NUMERI 7

Darurile căpeteniilor semințiilor

1Când a isprăvit Moise de așezat cortul, l-a uns și l-a sfințit împreună cu toate uneltele lui, precum și altarul cu toate uneltele lui; le-a uns și le-a sfințit. 2Atunci, mai-marii lui Israel, căpeteniile caselor părinților lor, și-au adus darurile lor: aceștia erau mai-marii semințiilor care luaseră parte la numărătoare. 3Ei au adus ca dar înaintea Domnului șase care acoperite și doisprezece boi, adică un car la două căpetenii și un bou de fiecare căpetenie, și le-au adus înaintea cortului. 4Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 5„Ia de la ei aceste lucruri și să le întrebuințezi pentru slujba cortului întâlnirii; să le dai leviților, fiecăruia după cum cere slujba lui.” 6Moise a luat carele și boii și le-a dat leviților. 7A dat două care și patru boi fiilor lui Gherșon, după cum cereau slujbele lor; 8a dat patru care și opt boi fiilor lui Merari, după cum cereau slujbele lor, sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron. 9Dar n-a dat niciunul fiilor lui Chehat, pentru că, după cum cereau slujbele lor, ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri.

Darurile pentru târnosirea altarului

10Căpeteniile și-au adus darurile pentru târnosirea altarului în ziua când l-au uns; căpeteniile și-au adus darurile înaintea altarului. 11Domnul a zis lui Moise: „Căpeteniile să vină unul câte unul, și anume fiecare în câte o zi deosebită, ca să-și aducă darul pentru târnosirea altarului.” 12Cel ce și-a adus darul în ziua întâi a fost Nahșon, fiul lui Aminadab, din seminția lui Iuda. 13El a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 14o cățuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie, 15un vițel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 16un țap pentru jertfa de ispășire 17și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahșon, fiul lui Aminadab. 18A doua zi, și-a adus darul Netaneel, fiul lui Țuar, căpetenia lui Isahar. 19El a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 20o cățuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 21un vițel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 22un țap pentru jertfa de ispășire 23și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Țuar. 24A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon, 25a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 26o cățuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 27un vițel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 28un țap pentru jertfa de ispășire 29și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon. 30A patra zi, căpetenia fiilor lui Ruben, Elițur, fiul lui Ședeur, 31a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 32o cățuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 33un vițel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 34un țap pentru jertfa de ispășire 35și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elițur, fiul lui Ședeur. 36A cincea zi, căpetenia fiilor lui Simeon, Șelumiel, fiul lui Țurișadai, 37a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 38o cățuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 39un vițel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 40un țap pentru jertfa de ispășire 41și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul de mâncare al lui Șelumiel, fiul lui Țurișadai. 42A șasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel, 43a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 44o cățuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 45un vițel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 46un țap pentru jertfa de ispășire 47și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel. 48A șaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraim, Elișama, fiul lui Amihud, 49a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 50o cățuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 51un vițel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 52un țap pentru jertfa de ispășire 53și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elișama, fiul lui Amihud. 54A opta zi, căpetenia fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahțur, 55a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 56o cățuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 57un vițel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 58un țap pentru jertfa de ispășire 59și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiul lui Pedahțur. 60A noua zi, căpetenia fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni, 61a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 62o cățuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 63un vițel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 64un țap pentru jertfa de ispășire 65și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni. 66A zecea zi, căpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amișadai, 67a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 68o cățuie de aur, plină cu tămâie; 69un vițel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 70un țap pentru jertfa de ispășire 71și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amișadai. 72A unsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Așer, Paguiel, fiul lui Ocran, 73a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 74o cățuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 75un vițel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 76un țap pentru jertfa de ispășire 77și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran. 78A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan, 79a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 80o cățuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 81un vițel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 82un țap pentru jertfa de ispășire 83și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan. 84Acestea au fost darurile aduse de căpeteniile lui Israel pentru târnosirea altarului, în ziua când l-au uns. Au fost douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece lighene de argint, douăsprezece cățui de aur; 85fiecare farfurie de argint cântărea o sută treizeci de sicli și fiecare lighean cântărea șaptezeci de sicli, așa că argintul acestor unelte se ridica în totul la două mii patru sute de sicli, după siclul Sfântului Locaș. 86Au fost douăsprezece cățui de aur pline cu tămâie, câte zece sicli cățuia, după siclul Sfântului Locaș; aurul cățuilor se ridica în totul la o sută douăzeci de sicli. 87Toate dobitoacele pentru arderea-de-tot au fost: doisprezece viței, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, cu darurile de mâncare obișnuite, doisprezece țapi, pentru jertfa de ispășire. 88Toate dobitoacele pentru jertfa de mulțumire: douăzeci și patru de boi, șaizeci de berbeci, șaizeci de țapi, șaizeci de miei de un an. Acestea au fost darurile aduse pentru târnosirea altarului, după ce l-au uns. 89Când intra Moise în cortul întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care-i vorbea de pe capacul ispășirii, care era așezat pe chivotul mărturiei, între cei doi heruvimi. Și vorbea cu Domnul.


PSALMUL 42

CARTEA A DOUA

Către mai-marele cântăreților.

Cântarea fiilor lui Core

1Cum dorește un cerb izvoarele de apă,

așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!

2Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu;

când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?

3Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte,

când mi se zice fără încetare: „Unde este Dumnezeul tău?”

4Mi-aduc aminte și-mi vărs tot focul inimii în mine

când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime

și cum înaintam în fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu,

în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire

ale unei mulțimi în sărbătoare.

5Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu?

Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda;

El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

6Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule,

de aceea la Tine mă gândesc din țara Iordanului,

din Hermon și din muntele Mițear.

7Un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor Tale;

toate talazurile și valurile Tale trec peste mine.

8Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea Lui,

iar noaptea, cântam laudele Lui

și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele.

9De aceea zic lui Dumnezeu, Stânca mea: „Pentru ce mă uiți?

Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului?”

10Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei

și-mi zic neîncetat: „Unde este Dumnezeul tău?”

11Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu?

Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda;

El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.


PSALMUL 43

1Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos!

Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fărădelege!

2Tu ești Dumnezeul care mă ocrotește: pentru ce mă lepezi?

Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului?

3Trimite lumina și credincioșia Ta ca să mă călăuzească

și să mă ducă la muntele Tău cel sfânt

și la locașurile Tale!

4Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu,

la altarul lui Dumnezeu, care este bucuria și veselia mea,

și Te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu!

5Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu?

Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda:

El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Comentarios


bottom of page