top of page
Caută

30 Iunie


Iosua 3, Psalm 126 - 128 


IOSUA 3

Trecerea Iordanului

1Iosua, sculându-se dis-de-dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte, înainte de a trece. 2După trei zile, căpeteniile oastei au trecut prin tabără 3și au dat poporului următoarea poruncă: „Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți, care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. 4Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape două mii de coți; să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta.” 5Iosua a zis poporului: „Sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru.” 6Și Iosua a zis preoților: „Luați chivotul legământului și treceți înaintea poporului.” Ei au luat chivotul legământului și au pornit înaintea poporului. 7Domnul a zis lui Iosua: „Astăzi, voi începe să te înalț înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. 8Să dai următoarea poruncă preoților care duc chivotul legământului: ‘Când veți ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriți în Iordan.’” 9Iosua a zis copiilor lui Israel: „Apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului Dumnezeului vostru.” 10Iosua a zis: „Prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni dinaintea voastră pe canaaniți, pe hetiți, pe heviți, pe fereziți, pe ghirgasiți, pe amoriți și pe iebusiți: 11Iată, chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. 12Acum, luați doisprezece bărbați din semințiile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție. 13Și de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două, și anume apele care se coboară din sus se vor opri grămadă.” 14Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. 15Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au înmuiat picioarele în marginea apei – căci Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerișului –, 16apele care se coboară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă, la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Țartan, iar cele ce se coborau spre marea câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Ierihonului. 17Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul.


PSALMUL 126

O cântare a treptelor

1Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam.

2Atunci, gura ne era plină de strigăte de bucurie

și limba, de cântări de veselie.

Atunci se spunea printre neamuri:

„Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!”

3Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi

și de aceea suntem plini de bucurie.

4Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război

ca pe niște râuri în partea de miazăzi!

5Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie.

6Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța

se întoarce cu veselie când își strânge snopii.


PSALMUL 127

O cântare a treptelor.

Un psalm al lui Solomon

1Dacă nu zidește Domnul o casă,

degeaba lucrează cei ce o zidesc;

dacă nu păzește Domnul o cetate,

degeaba veghează cel ce o păzește.

2Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu

ca să mâncați o pâine câștigată cu durere,

căci preaiubiților Lui El le dă pâine ca în somn.

3Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul,

rodul pântecelui este o răsplată dată de El.

4Ca săgețile în mâna unui războinic,

așa sunt fiii făcuți la tinerețe.

5Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei!

Căci ei nu vor rămâne de rușine

când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.


PSALMUL 128

O cântare a treptelor

1Ferice de oricine se teme de Domnul

și umblă pe căile Lui!

2Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,

ești fericit și-ți merge bine.

3Nevastă-ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale;

copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale.

4Așa este binecuvântat

omul care se teme de Domnul.

5Să te binecuvânteze Domnul din Sion,

să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale

6și să vezi pe copiii copiilor tăi!

Pacea să fie peste Israel!

0 comentarii

Comentários


bottom of page