top of page
Caută

6 Mai


Numeri 15, Psalm 51 


NUMERI 15

Legi asupra jertfelor

1Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când veți intra în țara pe care v-o dau ca să vă așezați locuințele în ea 3și veți aduce Domnului o jertfă mistuită de foc, fie o ardere-de-tot, fie o jertfă adusă pentru împlinirea unei juruințe sau ca dar de bunăvoie sau la sărbătorile voastre, ca să faceți din cirezile sau turmele voastre un miros plăcut Domnului, 4cel ce își va aduce darul său Domnului să aducă Domnului ca dar de mâncare a zecea parte dintr-o efă de floare de făină frământată într-un sfert de hin de untdelemn, 5iar vin pentru jertfa de băutură la arderea-de-tot sau la jertfă, să aducă un sfert de hin de fiecare miel. 6Pentru un berbec, să aduci ca dar de mâncare două zecimi de efă din floarea făinii frământată într-o treime de hin de untdelemn 7și să faci o jertfă de băutură de o treime de hin de vin, ca dar de mâncare de un miros plăcut Domnului. 8Dacă aduci un vițel, fie ca ardere-de-tot, fie ca jertfă pentru împlinirea unei juruințe sau ca jertfă de mulțumire Domnului, 9să aduci ca dar de mâncare, împreună cu vițelul, trei zecimi de efă din floarea făinii frământată într-o jumătate de hin de untdelemn 10și să faci o jertfă de băutură de o jumătate de hin de vin: aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 11Așa să se facă pentru fiecare bou, pentru fiecare berbec, pentru fiecare miel sau ied. 12După numărul vitelor, așa să faceți pentru fiecare, după numărul lor. 13Așa să facă lucrurile acestea orice băștinaș când va aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 14Dacă un străin care locuiește la voi sau care se va găsi în viitor în mijlocul vostru aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, s-o aducă în același fel ca voi. 15Să fie o singură lege pentru toată adunarea, atât pentru voi, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul vostru; aceasta să fie o lege necurmată printre urmașii voștri: cu străinul să fie ca și cu voi înaintea Domnului. 16O singură lege și o singură poruncă să fie atât pentru voi, cât și pentru străinul care locuiește printre voi.’”

Pârga plămădelii

17Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 18„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când veți intra în țara în care vă voi duce 19și când veți mânca pâine din țara aceea, să luați întâi un dar ridicat pentru Domnul. 20Ca dar ridicat, să aduceți o turtă din pârga plămădelii voastre; s-o aduceți cum aduceți darul care se ia întâi din arie. 21Din pârga plămădelii voastre să luați întâi un dar ridicat pentru Domnul din neam în neam.

Păcatele fără voie

22Dacă păcătuiți fără voie și nu păziți toate poruncile pe care le-a făcut cunoscute lui Moise Domnul, 23tot ce v-a poruncit Domnul prin Moise, din ziua când a dat Domnul porunci și mai târziu din neam în neam, 24dacă păcatul a fost făcut fără voie și fără să știe adunarea, toată adunarea să aducă un vițel ca ardere-de-tot, de un miros plăcut Domnului, împreună cu darul său de mâncare și cu jertfa sa de băutură, după rânduielile așezate; să mai aducă și un țap ca jertfă de ispășire. 25Preotul să facă ispășire pentru toată adunarea copiilor lui Israel și li se va ierta, căci au păcătuit fără voie și și-au adus darul lor: o jertfă mistuită de foc în cinstea Domnului și o jertfă de ispășire înaintea Domnului pentru păcatul pe care l-au săvârșit fără voie. 26Se va ierta întregii adunări a copiilor lui Israel și străinului care locuiește în mijlocul lor, căci tot poporul a păcătuit fără voie. 27Dacă unul singur a păcătuit fără voie, să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat. 28Preotul să facă ispășire pentru cel ce a păcătuit fără voie înaintea Domnului; când va face ispășire pentru el, i se va ierta. 29Atât pentru băștinașul dintre copiii lui Israel, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, să fie aceeași lege, când va păcătui fără voie. 30Dar, dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, 31căci a nesocotit Cuvântul Domnului și a călcat porunca Lui; va fi nimicit și își va lua astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui.’”

Pedepsirea omului pentru călcarea Sabatului

32Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit pe un om strângând lemne în ziua Sabatului. 33Cei ce-l găsiseră strângând lemne l-au adus la Moise, la Aaron și la toată adunarea. 34L-au aruncat în temniță, căci nu se spusese ce trebuiau să-i facă. 35Domnul a zis lui Moise: „Omul acesta să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără.” 36Toată adunarea l-a scos afară din tabără și l-a ucis cu pietre; și a murit, cum poruncise lui Moise Domnul.

Ciucurii de la veșminte

37Domnul a zis lui Moise: 38„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă, din neam în neam, un ciucure la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurele acesta din colțurile veșmintelor. 39Când veți avea ciucurele acesta, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri, ca să vă lăsați târâți la curvie. 40Să vă aduceți astfel aminte de poruncile Mele, să le împliniți și să fiți sfinți pentru Dumnezeul vostru. 41Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru.”


PSALMUL 51

Către mai-marele cântăreților.

Un psalm al lui David. Făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Șeba

1Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta!

După îndurarea Ta cea mare, șterge fărădelegile mele!

2Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea

și curățește-mă de păcatul meu!

3Căci îmi cunosc bine fărădelegile

și păcatul meu stă necurmat înaintea mea.

4Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit

și am făcut ce este rău înaintea Ta;

așa că vei fi drept în hotărârea Ta

și fără vină în judecata Ta.

5Iată că sunt născut în nelegiuire

și în păcat m-a zămislit mama mea.

6Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii:

fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu!

7Curățește-mă cu isop și voi fi curat;

spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada!

8Fă-mă să aud veselie și bucurie

și oasele pe care le-ai zdrobit Tu se vor bucura!

9Întoarce-Ți privirea de la păcatele mele,

șterge toate nelegiuirile mele!

10Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule,

pune în mine un duh nou și statornic!

11Nu mă lepăda de la Fața Ta

și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!

12Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale

și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință!

13Atunci voi învăța căile Tale pe cei ce le calcă,

și păcătoșii se vor întoarce la Tine.

14Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat

și limba mea va lăuda îndurarea Ta!

15Doamne, deschide-mi buzele

și gura mea va vesti lauda Ta!

16Dacă ai fi voit jertfe, Ți-aș fi adus,

dar Ție nu-Ți plac arderile-de-tot.

17Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit:

Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită.

18În îndurarea Ta, varsă-Ți binefacerile asupra Sionului

și zidește zidurile Ierusalimului!

19Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi-de-tot și jertfe întregi;

atunci se vor aduce pe altarul Tău viței.

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Comments


bottom of page