top of page
Caută

7 Martie


Levitic 11-12, Psalm 13-14 


LEVITICUL 11

Dobitoacele curate și necurate

1Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și le-a zis: 2„Vorbiți copiilor lui Israel și spuneți-le:

‘Iată dobitoacele pe care le veți mânca dintre toate dobitoacele de pe pământ. 3Să mâncați orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărțită și rumegă. 4Dar să nu mâncați din cele ce rumegă numai sau care au numai unghia despicată. Astfel, să nu mâncați cămila, care rumegă, dar n-are unghia despicată; s-o priviți ca necurată. 5Să nu mâncați iepurele de casă, care rumegă, dar n-are unghia despicată; să-l priviți ca necurat. 6Să nu mâncați iepurele, care rumegă, dar n-are unghia despicată; să-l priviți ca necurat. 7Să nu mâncați porcul, care are unghia despicată și copita despărțită, dar nu rumegă; să-l priviți ca necurat. 8Să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de trupurile lor moarte; să le priviți ca necurate. 9Iată viețuitoarele pe care să le mâncați dintre toate cele ce sunt în ape. Să mâncați din toate cele ce au aripi (înotătoare) și solzi și care sunt în ape, fie în mări, fie în râuri. 10Dar să priviți ca o urâciune pe toate cele ce n-au aripi și solzi din tot ce mișună în ape și tot ce trăiește în ape, fie în mări, fie în râuri. 11Să le priviți ca o urâciune, să nu mâncați din carnea lor, și trupurile lor moarte să le priviți ca o urâciune. 12Să priviți ca o urâciune pe toate cele care n-au aripi și solzi în ape. 13Iată dintre păsări cele pe care le veți privi ca o urâciune și din care să nu mâncați: vulturul, zgripțorul și vulturul de mare; 14șorecarul, șoimul și tot ce este din neamul lui; 15corbul și toate soiurile lui; 16struțul, bufnița, pescărelul, coroiul și tot ce ține de neamul lui; 17huhurezul, eretele și cocostârcul; 18lebăda, pelicanul și corbul de mare; 19barza, bâtlanul și ce este din neamul lui, pupăza și liliacul. 20Să priviți ca o urâciune orice târâtoare care zboară și umblă pe patru picioare. 21Dar, dintre toate târâtoarele care zboară și umblă pe patru picioare, să mâncați pe cele ce au fluierul picioarelor dinapoi mai lung, ca să poată sări pe pământ. 22Iată pe care să le mâncați: lăcusta, lăcusta solam, lăcusta hargol și lăcusta hagab, după soiurile lor. 23Pe toate celelalte târâtoare care zboară și care au patru picioare să le priviți ca o urâciune. 24Ele vă vor face necurați: oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat până seara 25și oricine va purta trupurile lor moarte să-și spele hainele și va fi necurat până seara. 26Să priviți ca necurat orice dobitoc cu unghia despicată, dar care n-are copita despărțită și nu rumegă: oricine se va atinge de el va fi necurat. 27Să priviți ca necurate toate acele dobitoace cu patru picioare care umblă pe labele lor: oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat până seara 28și oricine le va purta trupurile moarte își va spăla hainele și va fi necurat până seara. Să le priviți ca necurate. 29Iată, din vietățile care se târăsc pe pământ, cele pe care le veți privi ca necurate: cârtița, șoarecele și șopârla, după soiurile lor; 30ariciul, broasca, broasca țestoasă, melcul și cameleonul. 31Să le priviți ca necurate dintre toate târâtoarele. Oricine se va atinge de ele moarte va fi necurat până seara. 32Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va fi necurat, fie vas de lemn, fie haină, fie piele, fie sac, fie orice alt lucru care se întrebuințează la ceva; să fie pus în apă și va rămâne necurat până seara; după aceea va fi curat. 33Tot ce se va găsi într-un vas de pământ în care va cădea ceva din aceste trupuri moarte va fi necurat și veți sparge vasul. 34Orice lucru de mâncare pe care va cădea ceva din apa aceasta va fi necurat și orice băutură care se întrebuințează la băut, oricare ar fi vasul în care se va găsi, va fi necurată. 35Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va fi necurat; cuptorul și vatra să se dărâme; vor fi necurate și le veți privi ca necurate. 36Numai izvoarele și fântânile, care alcătuiesc grămezi de ape, vor rămâne curate, dar cine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat. 37Dacă se întâmplă să cadă ceva din trupurile lor moarte pe o sămânță care trebuie semănată, ea va rămâne curată. 38Dar, dacă se pusese apă pe sămânță și cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurată. 39Dacă moare una din vitele care vă slujesc ca hrană, cine se va atinge de trupul ei mort va fi necurat până seara; 40cine va mânca din trupul ei mort își va spăla hainele și va fi necurat până seara și cine va purta trupul ei mort își va spăla hainele și va fi necurat până seara. 41Pe orice târâtoare care se târăște pe pământ, s-o priviți ca necurată; să nu se mănânce. 42Din toate târâtoarele care se târăsc pe pământ, din toate cele ce se târăsc pe pântece, să nu mâncați; nici din toate cele ce umblă pe patru picioare sau pe un mare număr de picioare, ci să le priviți ca o urâciune. 43Să nu vă faceți urâcioși prin toate aceste târâtoare care se târăsc; să nu vă faceți necurați prin ele, să nu vă spurcați prin ele. 44Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Voi să vă sfințiți și fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt; să nu vă faceți necurați prin toate aceste târâtoare care se târăsc pe pământ. 45Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. 46Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, păsările, toate viețuitoarele care se mișcă în ape și toate vietățile care se târăsc pe pământ, 47ca să faceți deosebire între ce este necurat și ce este curat, între dobitocul care se mănâncă și dobitocul care nu se mănâncă.’”


LEVITICUL 12

Curățirea femeilor după naștere

1Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când o femeie va rămâne însărcinată și va naște un copil de parte bărbătească, să fie necurată șapte zile; să fie necurată ca în vremea sorocului ei. 3În ziua a opta, copilul să fie tăiat împrejur. 4Femeia să mai rămână încă treizeci și trei de zile, ca să se curățească de sângele ei; să nu se atingă de niciun lucru sfânt și să nu se ducă la Sfântul Locaș până nu se vor împlini zilele curățirii ei. 5Dacă naște o fată, să fie necurată două săptămâni, ca pe vremea când i-a venit sorocul, și să rămână șaizeci și șase de zile ca să se curățească de sângele ei. 6Când se vor împlini zilele curățirii ei, pentru un fiu sau pentru o fiică, să aducă preotului, la ușa cortului întâlnirii, un miel de un an pentru arderea-de-tot și un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfa de ispășire. 7Preotul să le jertfească înaintea Domnului și să facă ispășire pentru ea și, astfel, ea va fi curățită de curgerea sângelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naște un băiat sau o fată. 8Dacă nu poate să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea-de-tot, altul pentru jertfa de ispășire. Preotul să facă ispășire pentru ea, și va fi curată.’”


PSALMUL 13

Către mai-marele cântăreților.

Un psalm al lui David

1Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat?

Până când Îți vei ascunde Fața de mine?

2Până când voi avea sufletul plin de griji

și inima plină de necazuri în fiecare zi?

Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea?

3Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu!

Dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morții,

4ca să nu zică vrăjmașul meu: „L-am biruit”

și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin!

5Eu am încredere în bunătatea Ta,

sunt cu inima veselă din pricina mântuirii Tale:

6cânt Domnului,

căci mi-a făcut bine!


PSALMUL 14

Către mai-marele cântăreților.

Un psalm al lui David

1Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!”

S-au stricat oamenii, fac fapte urâte;

nu este niciunul care să facă binele.

2Domnul Se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor,

să vadă de este vreunul care să aibă pricepere

și care să caute pe Dumnezeu.

3Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici;

nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.

4Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fărădelegea

de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea

și nu cheamă pe Domnul?

5Ei vor tremura de spaimă

când Se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit.

6Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit…,

dar scăparea lui este Domnul.

7O, de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel!…

Când va întoarce Domnul înapoi pe prinșii de război ai poporului Său,

Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Comments


bottom of page