top of page
Caută

9 Aprilie


Levitic 14, Psalm 17 


LEVITICUL 14

Curățirea leprei de pe om

1Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Iată care va fi legea cu privire la cel lepros în ziua curățirii lui. Să-l aducă înaintea preotului. 3Preotul să iasă afară din tabără și să cerceteze pe cel lepros. Dacă leprosul este tămăduit de rana leprei, 4preotul să poruncească să se ia, pentru cel ce trebuie curățit, două păsări vii și curate, lemn de cedru, cârmâz și isop. 5Preotul să poruncească să se înjunghie una din aceste păsări într-un vas de pământ, în apă curgătoare. 6Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, cârmâzul și isopul și să le înmoaie, împreună cu pasărea cea vie, în sângele păsării înjunghiate în apa curgătoare. 7Să stropească de șapte ori pe cel ce trebuie curățit de lepră. Apoi să-l declare curat și să dea drumul păsării celei vii pe câmp. 8Cel ce se curățește trebuie să-și spele hainele, să-și radă tot părul și să se scalde în apă și va fi curat. Apoi va putea să intre în tabără, dar să rămână șapte zile afară din cort. 9În ziua a șaptea, să-și radă tot părul, capul, barba și sprâncenele: tot părul să și-l radă; să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă și va fi curat. 10A opta zi, să ia doi miei fără cusur și o oaie de un an fără cusur, trei zecimi dintr-o efă de floarea făinii, ca dar de mâncare frământat cu untdelemn, și un log (pahar) de untdelemn. 11Preotul care face curățirea să aducă înaintea Domnului pe omul care se curățește și toate lucrurile acestea, la ușa cortului întâlnirii. 12Preotul să ia unul din miei și să-l aducă jertfă pentru vină, împreună cu logul de untdelemn; să le legene într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca dar legănat. 13Să înjunghie mielul în locul unde se înjunghie jertfele de ispășire și arderile-de-tot, adică în Locul Sfânt, căci la jertfa pentru vină, ca și la jertfa de ispășire, dobitocul pentru jertfă va fi al preotului: el este un lucru preasfânt. 14Preotul să ia din sângele jertfei de ispășire; să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare de la mâna dreaptă a lui și pe degetul cel mare de la piciorul drept. 15Preotul să ia untdelemn din log și să toarne în palma mâinii stângi. 16Preotul să-și înmoaie degetul mâinii drepte în untdelemnul din palma mâinii stângi și să stropească din untdelemn de șapte ori cu degetul înaintea Domnului. 17Din untdelemnul care-i mai rămâne în mână, preotul să pună pe (moalele) marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept, deasupra sângelui de la jertfa pentru vină. 18Iar untdelemnul care-i mai rămâne în mână, preotul să-l pună pe capul celui ce se curățește și preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. 19Apoi, preotul să aducă jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru cel ce se curățește de întinăciunea lui. Apoi, să înjunghie arderea-de-tot. 20Preotul să aducă pe altar arderea-de-tot și darul de mâncare și să facă ispășire pentru omul acesta, și va fi curat. 21Dacă este sărac și nu poate să aducă toate aceste lucruri, atunci să ia un singur miel, care să fie adus ca jertfă pentru vină după ce a fost legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat, și să facă ispășire pentru el. Să ia o zecime din floarea făinii frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare, și un log de untdelemn. 22Să ia și două turturele sau doi pui de porumbel, după mijloacele lui, unul ca jertfă de ispășire, celălalt ca ardere-de-tot. 23În ziua a opta, să aducă pentru curățirea lui toate aceste lucruri la preot, la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului. 24Preotul să ia mielul pentru jertfa de vină și logul cu untdelemn și să le legene într-o parte și într-alta, ca dar legănat, înaintea Domnului. 25Să înjunghie mielul jertfei pentru vină. Preotul să ia din sângele jertfei pentru vină; să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept. 26Preotul să toarne untdelemn în palma mâinii stângi. 27Preotul să stropească de șapte ori cu degetul de la mâna dreaptă înaintea Domnului din untdelemnul care este în mâna stângă a lui. 28Iar din untdelemnul din mâna lui, preotul să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept, în locul unde a pus din sângele jertfei pentru vină. 29Ce mai rămâne din untdelemn în mână, preotul să-l pună pe capul celui ce se curățește, ca să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. 30Apoi să aducă una din turturele sau un pui de porumbel, cum va putea, 31unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere-de-tot, împreună cu darul de mâncare, și preotul să facă ispășire înaintea Domnului pentru cel ce se curățește. 32Aceasta este legea pentru curățirea celui ce are o rană de lepră și nu poate să aducă tot ce este rânduit pentru curățirea lui.”

Curățirea leprei de pe case

33Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 34„După ce veți intra în țara Canaanului, pe care v-o dau în stăpânire, dacă voi trimite o rană de lepră pe vreo casă din țara pe care o veți stăpâni, 35cel cu casa să se ducă să spună preotului și să zică: ‘Mi se pare că este ceva ca o rană în casa mea.’ 36Preotul, înainte de a intra ca să cerceteze rana, să poruncească să se deșerte casa, ca nu cumva tot ce este în ea să se facă necurat. După aceea să intre preotul și să cerceteze casa. 37Preotul să cerceteze rana. Dacă vede că pe zidurile casei sunt niște gropișoare verzui sau roșiatice, care par mai adânci decât zidul, 38să iasă din casă și, când va ajunge la ușă, să pună să încuie casa șapte zile. 39În ziua a șaptea, preotul să se întoarcă în ea. Și, dacă va vedea că rana s-a întins pe zidurile casei, 40să poruncească să se scoată pietrele atinse de rană și să le arunce afară din cetate într-un loc necurat. 41Să pună să răzăluiască toată partea dinăuntru a casei și tencuiala răzăluită să se arunce afară din cetate, într-un loc necurat. 42Să ia alte pietre și să le pună în locul celor dintâi și să se ia altă tencuială, ca să se tencuiască din nou casa. 43Dacă rana se va întoarce și va izbucni din nou în casă, după ce au scos pietrele, după ce au răzăluit și tencuit din nou casa, 44preotul să se întoarcă în ea. Și, dacă vede că rana s-a întins în casă, este o lepră învechită în casă: casa este necurată. 45Să dărâme casa, lemnele și toată tencuiala casei și să scoată aceste lucruri afară din cetate, într-un loc necurat. 46Cine va intra în casă în tot timpul când era închisă va fi necurat până seara. 47Cine se va culca în casă să-și spele hainele. Cine va mânca în casă, de asemenea, să-și spele hainele. 48Dacă preotul care s-a întors în casă vede că rana nu s-a întins după ce a fost tencuită din nou casa, să declare casa curată, căci rana este vindecată. 49Pentru curățirea casei să ia două păsări, lemn de cedru, cârmâz și isop. 50Să înjunghie una din păsări într-un vas de pământ, într-o apă curgătoare. 51Să ia lemnul de cedru, isopul, cârmâzul și pasărea cea vie; să le înmoaie în sângele păsării junghiate și în apa curgătoare și să stropească de șapte ori casa. 52Să curățească casa cu sângele păsării, cu apa curgătoare cu pasărea cea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul și cârmâzul. 53Să dea drumul păsării celei vii afară din cetate, pe câmp. Să facă astfel ispășire pentru casă, și ea va fi curată. 54Aceasta este legea pentru orice rană de lepră și pentru râia de cap, 55pentru lepra de pe haine și de pe case, 56pentru umflături, pentru pecingini și pentru pete: 57ea arată când un lucru este necurat și când este curat. Aceasta este legea pentru lepră.”


PSALMUL 17

O rugăciune a lui David

1Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele,

pleacă urechea la rugăciunea mea, făcută cu buze neprefăcute!

2Să se arate dreptatea mea înaintea Ta

și să privească ochii Tăi neprihănirea mea!

3Dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta noaptea,

dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic,

căci ce-mi iese din gură, aceea și gândesc.

4Cât privește legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor Tale,

mă feresc de calea celor asupritori;

5pașii mei stau neclintiți pe cărările Tale

și nu mi se clatină picioarele.

6Strig către Tine, căci m-asculți, Dumnezeule!

Pleacă-Ți urechea spre mine, ascultă cuvântul meu!

7Arată-Ți bunătatea Ta cea minunată, Tu, care scapi pe cei ce caută adăpost

și-i izbăvești de potrivnicii lor prin dreapta Ta!

8Păzește-mă ca lumina ochiului,

ocrotește-mă, la umbra aripilor Tale,

9de cei răi care mă prigonesc,

de vrăjmașii mei de moarte care mă împresoară!

10Ei își închid inima,

au cuvinte semețe în gură.

11Se țin de pașii mei, mă înconjoară chiar,

mă pândesc ca să mă trântească la pământ.

12Parcă ar fi un leu lacom după pradă,

un pui de leu care stă la pândă în culcușul lui.

13Scoală-te, Doamne, ieși înaintea vrăjmașului, doboară-l!

Izbăvește-mă de cel rău cu sabia Ta!

14Scapă-mă de oameni, cu mâna Ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia,

care își au partea lor în viața aceasta

și cărora le umpli pântecele cu bunătățile Tale.

Copiii lor sunt sătui

și prisosul lor îl lasă pruncilor lor.

15Dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea Fața Ta:

cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău.

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Commentaires


bottom of page