top of page
Caută

9 Mai


Numeri 19, Psalm 56-57 

NUMERI 19

Vaca roșie, apa de curățire

1Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul, zicând: ‘Vorbește copiilor lui Israel să-ți aducă o vacă roșie, fără pată, fără vreun cusur trupesc și care să nu fi fost pusă la jug. 3S-o dați preotului Eleazar; el s-o scoată din tabără și să fie junghiată înaintea lui. 4Preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele vacii și să stropească de șapte ori înaintea cortului întâlnirii. 5Vaca să fie arsă sub ochii lui; să-i ardă pielea, carnea și sângele, împreună cu balega. 6Preotul să ia lemn de cedru, isop și cârmâz și să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca. 7Preotul să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă, apoi să intre iarăși în tabără și să fie necurat până seara. 8Cel ce va arde vaca să-și spele hainele în apă și să-și scalde trupul în apă și să fie necurat până seara. 9Un om curat să strângă cenușa vacii și s-o pună într-un loc curat afară din tabără; s-o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca să facă apa de curățire. Aceasta este o apă de ispășire. 10Cel ce va strânge cenușa vacii să-și spele hainele și să fie necurat până seara. Aceasta să fie o lege veșnică atât pentru copiii lui Israel, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor. 11Cine se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de șapte zile. 12Să se curățească cu apa aceasta a treia zi și a șaptea zi și va fi curat, dar, dacă nu se curățește a treia zi și a șaptea zi, nu va fi curat. 13Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, și nu se va curăți pângărește cortul Domnului; acela să fie nimicit din Israel. Fiindcă nu s-a stropit peste el apa de curățire, este necurat și necurăția lui este încă peste el. 14Iată legea când va muri un om într-un cort: oricine va intra în cort și oricine se va afla în cort va fi necurat șapte zile. 15De asemenea, orice vas descoperit, care nu va avea un capac bine strâns pe el, va fi necurat. 16Oricine se va atinge pe câmp de un om ucis de sabie sau de un mort sau de oase omenești sau de vreun mormânt va fi necurat timp de șapte zile. 17Pentru cel necurat, să se ia cenușă de la jertfa de ispășire care a fost arsă și să toarne peste ea apă de izvor într-un vas. 18Un om curat să ia isop și să-l înmoaie în apă; să stropească apoi cu el cortul, toate uneltele, oamenii care sunt acolo, pe cel ce s-a atins de oase omenești sau de vreun om ucis sau de vreun mort sau de vreun mormânt.

19Cel curat să stropească pe cel necurat a treia zi și a șaptea zi și să-l curățească în ziua a șaptea. Să-și spele hainele și să se scalde în apă și seara va fi curat. 20Un om care va fi necurat și nu se va curăți va fi nimicit din mijlocul adunării, căci a spurcat Sfântul Locaș al Domnului; fiindcă n-a fost stropită peste el apa de curățire, este necurat. 21Aceasta să fie o lege veșnică pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curățire să-și spele hainele și cel ce se va atinge de apa de curățire să fie necurat până seara. 22Orice lucru de care se va atinge cel necurat va fi necurat și cine se va atinge de el să fie necurat până seara.’


PSALMUL 56

Către mai-marele cântăreților. Se cântă ca „Porumbel din stejari depărtați”.

O cântare de laudă a lui David.

Făcută când l-au prins filistenii la Gat

1Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc!

Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc.

2Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei;

sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași.

3Ori de câte ori mă tem,

eu mă încred în Tine.

4Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui.

Mă încred în Dumnezeu

și nu mă tem de nimic.

Ce pot să-mi facă niște oameni?

5Întruna ei îmi ating drepturile

și n-au decât gânduri rele față de mine.

6Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii,

pentru că vor să-mi ia viața.

7Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor:

doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia Ta!

8Tu numeri pașii vieții mele de pribeag;

pune-mi lacrimile în burduful Tău!

Nu sunt ele scrise în cartea Ta?

9Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când Te strig:

știu că Dumnezeu este de partea mea.

10Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu Cuvântul Lui.

11Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic.

Ce pot să-mi facă niște oameni?

12Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care Ți le-am făcut;

Îți voi aduce jertfe de mulțumire.

13Căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte,

mi-ai ferit picioarele de cădere,

ca să umblu înaintea lui Dumnezeu,

în lumina celor vii.


PSALMUL 57

Către mai-marele cântăreților.

„Nu nimici”. O cântare de laudă a lui David. Făcută când a fugit în peșteră, urmărit de Saul

1Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine,

căci în Tine mi se încrede sufletul;

la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare

până vor trece nenorocirile.

2Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preaînalt,

către Dumnezeu, care lucrează pentru mine.

3El îmi va trimite izbăvire din cer,

în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări.

Da, Dumnezeu Își va trimite bunătatea și credincioșia.

4Sufletul meu este între niște lei:

stau culcat în mijlocul unor oameni care varsă flăcări,

în mijlocul unor oameni ai căror dinți sunt sulițe și săgeți

și a căror limbă este o sabie ascuțită.

5Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule,

peste tot pământul să se întindă slava Ta!

6Ei întinseseră un laț sub pașii mei;

sufletul mi se încovoia

și-mi săpaseră o groapă înainte:

dar au căzut ei în ea.(Oprire)

7Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare;

voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele.

8Trezește-te, suflete! Treziți-vă, alăută și harpă!

Mă voi trezi în zori de zi.

9Te voi lăuda printre popoare, Doamne!

Te voi cânta printre neamuri.

10Căci bunătatea Ta ajunge până la ceruri

și credincioșia Ta, până la nori.

11Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule,

peste tot pământul să se întindă slava Ta!

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Komentáře


bottom of page